grb MB

Matica Boke o predlogu Zakona o eksproprijaciji

Saopštenje za javnost Matice Boke

Povlačenje predloga Zakona o eksproprijaciji kao i ranije povlačenje Nacrta Zakona o Morskom dobru dokazuje da je riječ o rješenjima koji direktno zadiru u Ustavom garantovano pravo privatne svojine. Vlada Crne Gore i u prvom i u zadnjem slučaju predloge je povukla nakon burne reakcije građana, nevladinog sektora i poslanika Skupštine Crne Gore.

Ono što zabrinjava Maticu Boke, građane Primorja, ali i čitave Crne Gore je neobična dosljednost Vlade Crne Gore u predlaganju zakonskih rješenja koje ne korespondiraju sa evropskom pravnom praksom i u direktnoj su suprotnosti sa najvišim pravnim aktom. Tu se predlagač ne zaustavlja već insistira i na Zakonu o vanparničnom postupku i čitavom setu zakonskih i podzakonskih rješenja kojima pokušava da ozakoni lakši način uzimanja imovine građana. Mirno uživanje prava na privatnu svojinu je temelj pravnog poretka i poslovnog ambijenta i nije čudo što je izazvao burnu reakciju stanovnika Boke i Primorja, posebno Buljarice i Petrovca. Ako se situacija sa predlaganjem pa povlačenjem predloga spornih zakonskih rješenja analizira hronološki i uporedi sa izjavama predstavnika vlasti, vidi se da su resorna Ministarstva kao predlagači inspirisani otporom mještana Krtola oko prodaje zemljišnih parcela u privatnom vlasništvu za potrebe projekta Luštica divelopment i Katari Diar. Tako su došli do predloga Zakona koji javni interes stavlja iznad prava privatne svojine u korist tzv. „razvojnih projekata“.

Zakon o ekspoprijaciji pokušava da sistemsku grešku podigne na zakonski nivo. Zakon je loš i nikakvo šminkanje ni uljepšavanje neće pomoći da dobije podršku građana i NVO sektora, a vjerujemo ni dijela poslaničkih klubova. Pod javnim interesom ne može se podvesti namjera Vlade da privatnu imovinu oduzme i potom bez pravične naknade ponudi stranim investitorima da bi gradili vile na prodaju.

Kao što je organizovala tribinu o nacrtu Zakona o Morskom dobru i proslijedila amandmane nakon čega je Zakon povučen, Matica Boke je u saradnji sa brojnim nevladinim organizacijama i građanskim organizacijama pripremila tribinu, a priprema i amandmane na predlog Zakona o eksproprijaciji.

Pozivamo Vladu Crne Gore da omogući što širi konsensuz i učešće nevladinih organizacija, građanskih udruženja i eksperata kako bi se donio kvalitetniji Zakon o eksproprijaciji i Zakon o morskom dobru u skladu sa evropskom praksom.

Upravni Odbor Matice Boke

Predsjednik, Željko Komnenović