Masovni pomor palasture stigao i u naše vode!

Iako se posljednjih godina radujemo novim poljima mladih palastura širom Boke, čini se da je problem koji je zahvatio najveći dio Mediterana stigao i u naš akvatorijum prijeteći da potpuno uništi populaciju endemske vrste, ujedno i najveće školjke u Sredozemnom moru- Pinna Nobilis.

Rajko Martinović sa Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore objašnjava da je pomor palasture započeo u Zapadnom Mediteranu, na obalama Španije i Francuske, kasnije se proširivši uz obale Turske, Grčke i Albanije.

„U toku ove godine, na žalost, problem je stigao i kod nas. Zapravo, radi se o jednoj vrsti parazita iz grupe protozoa, ime vrste je Haplosporidia Pine. Ona napada palasturu i smrtnost je u većini slučajeva preko 90 posto. Za sad se ne može puno uraditi, gledamo da li ima još uvijek preživjelih jedinki,“ sa žaljenjem ističe Martinović.

Parazit koji uništava palasturu se jako brzo širi, za samo tri godine zahvatio je cijeli Mediteran. Naučnici se trude da ustanove da li se još uvijek može nešto uraditi, marinski ekolozi iz država Sredozemlja su udruženi u tim naporima, a u sve projekte na temu opstanka Pinna Nobilis, preko Instituta za biologiju mora, uključena je i Crna Gora.

Institut je prije tri godine, baš u vrijeme kada je počeo masivni pomor palasture i ne znajući da će se to desiti, uz podršku Fondacije princa Alberta od Monaka otpočeo realizaciju projekta istraživanja mogućnosti razmnožavanja palasture u akvatorijumu Boke. Projekat je zvanično završen u julu ove godine.

„Projekat je trajao tri godine. Mi smo obavili sveobuhvatna istraživanja, proučavali smo palasturu iz različitih aspekata. Čak smo uspjeli da uzgojimo nekoliko desetina mladih jedini, koje su za godinu-godinu i po dostigle veličinu od oko 25 centimetara, i te jedinke su i dalje žive. Osim toga, u tom trenutku smo pobrojali brojnost i gustinu populacija palasture. Međutim, danas je situacija potpuno drugačija. Na nekim lokalitetima poput Svete nedjelje u Tivatskom zalivu, imali smo veoma veliku gustinu, više stotina jedinki. Do danas je, na žalost, veoma mali broj preživio.“

Parazitu Haplosporidia Pine odgovara toplo more, tokom ljetnjih mjeseci se intenzivirano širi. Ove godine je veoma naglašena smrtnost palasture u Boki. U Kotorskom zalivu još uvijek ima živih populacija, ističe Martinović i dodaje: „Vidjećemo što će se desiti sljedećeg ljeta. Smatra se da, ako dodđe do pojkave parazita, i ako populacija preživi dva ljeta, odnosno dvije sezone, da su velike šanse da nastavi život.“

Saradnja sa Monakom bi trebala da se nastavi. Institut će predati aplikaciju za novi projekat kako bi nastavili da djeluju na terenu i razmjenjuju iskustva sa kolegama iz drugih mediteranskih zemalja u zajedničkim nastojanjima da spriječe potpuni nestanak najveće školjke Sredozemlja, endemske vrste Pina Nobilis.

Foto: Alarmy Stock Photo