Maškarada podiže ljestvicu kvaliteta u karnevalskom svijetu

Održana je redovna godišnja skupština NVU Maškarada Tivat na kojoj su jednoglasno usvojeni godišnji izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2019. godinu, kao i plan rada za 2020. godinu.

Protekla godina, do sada najuspješnija od osnivanja, obilovala je raznovrsnim aktivnostima kao što su učešća na maskenbalima i karnevalima u zemlji i inostranstvu na kojima su osvojene brojne nagrade, učešća na humanitarnim događajima, a vrhunac rada predstavlja organizacija Drugog međunarodnog karnevala u Tivtu, uz podršku brojnih sponzora, koji po ocjeni javnog mnjenja predstavlja najbolju manifestaciju u gradu.

„Maškarada podiže ljestvicu kvaliteta u karnevalskom svijetu, ali i kada je u pitanju organizacija manifestacija. Aktivnostima i uspjesima koje postiže Maškarada odgovornim i posvećenim radom članova, teško da se može pohvaliti bilo koja nevladina organizacija, ne samo u Tivtu, nego i mnogo šire. Karneval će ove godine biti još kvalitetniji s obzirom na činjenicu da već sada imamo potvrdu o učešću karnevalskih grupa iz Brazila, Bolivije, Italije, Njemačke, Turske, i zemalja okruženja, a imaćemo i visoke predstavnike Federacije Evropskih Karnevalskih Gradova iz Švedske, Njemačke, Holandije, Italije, zemalja okruženja, ali i iz Sjedinjenih Američkih Država, Urugvaja, i Arube, jer su članice Federacije i zemlje van Evropskog kontinenta. Nastavljamo visoko kvalitetno organizovanje manifestacije po čemu je Tivat već uveliko prepoznat u karnevalskom svijetu“ naglasio je Goran Božović, menadžer karnevala.

Ove godine karneval se održava od 11-14 juna, a u Maškaradi se nadaju da će u institucijama sistema imati više sluha kada je u pitanju finansijska podrška, naročito u Opštini Tivat, čija je podrška prošle godine bila više nego skromna u odnosu na mnoštvo benefita koje organizacija ove manifestacije donosi gradu.

Maškarada je trijumfalno započela aktivnosti u Novoj godini osvajanjem prvog mjesta na maskenbalu u Beogradu u sklopu karavana Praznika mimoze, a u toku su aktivnosti na izradi nove kolektivne maske koja će biti prikazana na predstojećim maskenbalima.

„U februaru mjesecu Maškarada će biti učesnik na međunarodnom karnevalu u Braunšvajgu u Njemačkoj, što će biti prvi put u istoriji da neko iz Crne Gore učesvuje na tom karnevalu, što je još jedna od brojnih potvrda kvaliteta rada Maškarade, i dokaz da je naše udruženje jedan od najboljih ambasadora i Tivta i Crne Gore“ zaključuje Božović.