Mato Marovic na bilbortdu

Marović: Ako ste za pravdu, glasajte SD

Mato Marović, odbornički kandidat na listi “Socijaldemokrate – Ivan Brajović – Stabilno i dosljedno za Tivat”, je prepoznat među građanima kao najveći borac za povraćaj zemlje oduzete eksproprijacijom krajem pedesetih godina. Kao koordinator oštećenih građana pomogao im je u sređivanju dokumentacije i predvodio njihovu zajedničku borbu za pravdu, što će u SD-u nastaviti i u narednom periodu – kaže se u saopštenju Socijaldemokrata Tivta.
 

   “Jedan od razloga za moje angažovanje u SD-u je da je to partija koja osim na ekonomski razvoj, akcenat stavlja na socijalno odgovornu raspodjelu stvorenog, ali i na pravedan odnos države prema građanima i nepravdama sa kojima se suočavaju,” rekao je Marović.
“To je i jedina partija koja je u svom programu jasno istakla da ukoliko je opšti društveni ili državni interes, u nekoj situaciji, u sukobu sa pravom pojedinaca ili pojedinca, pojedinac mora biti adekvatno obeštećen, što podrazmijeva i punu primjenu Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju”, istakao je Marović.
“Ispred Socijaldemokrata nastaviću ovu borbu naših građana za pravdu i ono što nam po tom osnovu pripada, i zato pozivam sve Tivćane koji se suočavaju sa ovim problemom, ali i sve ostale kojima je stalo do pravde da na predstojećim izborima podrže Socijaldemokrate,” – kazao je Marović.
“Učestvovanjem u budućoj lokalnoj vlasti u Tivtu, više neće biti prepreka na putu do pravednog rješenja ovog pitanja, koje već deceniju muči naše građane”, zaključio je Mato Marović.