Luštravanje mora- nova emisija Radio Tivta i Radio Bruškina

„Luštravanje Mora“ naziv je nove radio emisije, čiju produkciju, u okviru projekta „Lokalni mediji za aktivne zajednice: Istraživačke priče o moru,“ partnerski realizuju Lokalni javni emiter Radio Tivat i internet radio Radio Bruškin.

Luštravanje po bokeški znači čišćenje, glancanje, a u prenesenom smislu argumentovana kritika. U naslovu Luštravanje Mora, „mora“ čitamo dvoznačno- riječ je, svakako, o moru, ali i moranju, nužnosti da se povede sveobuhvatan i ozbiljan javni dijalog o održivom razvoju Boke Kotorske kao nautičke destinacije.

Emisija, čije će prvo izdanje biti emitovano na talasima Radio Tivta u nedjelju, 1.novembra 2020 u 13:15h, a na Radio Bruškinu u utorak 3. novembra u 20:00h, bavi se stanjem ekosistema akvatorijuma i priobalja Boke Kotorske, istražujući pravnu regulativu, nadležnost i kapacitete institucija, uporednu međunarodnu praksu, te iskustva korisnika prostora, a s ciljem pružanja sveobuhvatne informacije po definisanim oblastima.

Prvo, kao i sva naredna izdanja emisije, nakon emitovanja na Radio Tivtu biće trajno dostupno putem podcasta Radio Bruškina, posebne rubrike na web sajtu Radio Tivta posvećene Luštravanju Mora, ali i aplikacija koje će biti dostupne za instalaciju. U okviru projekta biće kreirane i info brošure, namijenjene učenicima škola u Boki.

Specifični cilj projekta je pokretanje konsultacija između građana, institucija, lokalnih uprava, te svih korisnika akvatorijuma Boke u cilju integralnog planiranja i izrade sveobuhvatne strategije, koja vodi računa o potrebama svih korisnika prostora, ali prije svega o održivosti.

Tema prve emisije je „Uticaj pomorskog saobraćaja na stanje morskog ekosistema Boke Kotorske,“ a naši sagovornici su:

• Dr Mirko Đurović, marinski biolog, ekspert za morske sisare
• Ing. Ranka Vukasović Botica, inžinjerka brodogradnje i stručna saradnica Fakulteta za strojarstvo i brodogradnju u Rijeci
• Željko Lompar, inspektor sigurnosti i bezbjednosti plovidbe Ministarstva saobraćaja i pomorstva Cren Gore
• Siniša Luković, menadzer u pomorstvu, specijalista nautičkog turizma, novinar i publicista
• Kapetan Rajko Čavor, kapetan duge plovidbe i pomorski pilot
• Žarko Lukšić, direktor Direktorata za zaštitu mora od zagađenja sa plovnih objekata Uprave pomorske sigurnosti Crne Gore
• Maja Danilović, savjetnica za odnose s javnošću Luke Kotor
• Nikola Banović, menadžer marine Porto Novi
• Bokeški ribari

Kroz narednih šest mjeseci novinarsko-istravački tim pomenutih medijskih kuća će u serijalu Luštravanje Mora propitati i sljedeće teme:

• Podvodna kulturna baština Crne Gore- stanje, potencijali i faktori rizika;
• Mula, pristaništa, mandraći- tradicionalna i moderna gradnja i uticaj na morski ekosistem;
• Marine, luke i lučice- realizovani i planirani projekti i njihov efekat na stanje ekosistema i kulturu života sa morem i uz more;
• Privredni i sportski ribolov i krivolov
• Uloga javnog preduzeća za upravljanjem morskim dobrom u zaštiti mora i priobalja

Projekat „Lokalni mediji za aktivne zajednice: Istraživačke priče o moru“ je podržan je kroz program „Podrška lokalnim medjima – priče iz prve ruke“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje – CGO, B film, SHARE fondacija, Institut za poslovnu i finansijsku pismenost. Program finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave Vlade Crne Gore.