LUŠTRAVANJE MORA 1: Uticaj pomorskog saobraćaja na stanje ekosistema Boke Kotorske (AUDIO)

Prva epizoda radijskog serijala “Luštravanje MORA” na temu “„Uticaj pomorskog saobraćaja na stanje morskog ekosistema Boke Kotorske” dostupna je za slušanje na platformi Mixcloud. Mozete je poslušati u playeru ispod:


„Luštravanje Mora“ naziv je radio emisije, čiju produkciju, u okviru projekta „Lokalni mediji za aktivne zajednice: Istraživačke priče o moru“ partnerski realizuju Lokalni javni emiter Radio Tivat i Radio Bruškin.

Tema prve emisije je Uticaj pomorskog saobraćaja na stanje morskog ekosistema Boke Kotorske, a naši sagovornici su:

  • Dr Mirko Đurović, marinski biolog, Institut za biologiju mora u Kotoru Univerziteta Crne Gore
  • Ranka Vukasović Botica, inžinjerka brodogradnje i stručna saradnica Fakulteta za strojarstvo i brodogradnju u Rijeci
  • Željko Lompar, inspektor sigurnosti i bezbjednosti plovidbe Ministarstva saobraćaja i pomorstva Cren Gore
  • Siniša Luković, menadzer u pomorstvu, specijalista nautičkog turizma, novinar i publicista
  • Kapetan Rajko Čavor, kapetan duge plovidbe i pomorski pilot
  • Žarko Lukšić, direktor Direktorata za zaštitu mora od zagađenja sa plovnih objekata Uprave pomorske sigurnosti Crne Gore
  • Maja Danilović, savjetnica za odnose s javnošću Luke Kotor
  • Nikola Banović, menadžer marine Porto Novi
  • Bokeški ribari

 


Produkcija:
Radio Tivat & Radio Bruškin

Uređuje i vodi: Antonela Stjepčević

Kordinator projekta: Tomislav Žegura

Proizvodnja: Lokalni javni emiter Radio Tivat i internet radio Radio Bruškin, Oktobar/Novembar 2020.

 

Luštravanje po bokeški znači čišćenje, glancanje, a u prenesenom smislu argumentovana kritika. U naslovu Luštravanje Mora, „mora“ čitamo dvoznačno- riječ je, svakako, o moru, ali i moranju, nužnosti da se povede sveobuhvatan i ozbiljan javni dijalog o održivom razvoju Boke Kotorske kao nautičke destinacije.

Emisija se bavi stanjem ekosistema akvatorijuma i priobalja Boke Kotorske, istražujući pravnu regulativu, nadležnost i kapacitete institucija, uporednu međunarodnu praksu, te iskustva korisnika prostora, a s ciljem pružanja sveobuhvatne informacije po definisanim oblastima.

Specifični cilj projekta je pokretanje konsultacija između građana, institucija, lokalnih uprava, te svih korisnika akvatorijuma Boke u cilju integralnog planiranja i izrade sveobuhvatne strategije, koja vodi računa o potrebama svih korisnika prostora, ali prije svega o održivosti.

Projekat „Lokalni mediji za aktivne zajednice: Istraživačke priče o moru“  je podržan je kroz program „Podrška lokalnim medjima – priče iz prve ruke“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje – CGO, B film, SHARE fondacija, Institut za poslovnu i finansijsku pismenost. Program finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave Vlade Crne Gore.

Sadržaj ovog programa je isključiva odgovornost Radio Tivta sa Radio Bruškinom, i ne mora nužno odražavati stavove EU, Ministarstva javne uprave ili CGO-a, B filma, SHARE fondacije i IPFP-a.