Luštica Bay: Prve četiri zgrade u Centralu do kraja godine

Popunjenost kapaciteta hotela Čedi u kompleksu Luštica Bay u oktobru je bila na nivou od oko 80 odsto, a gosti koji borave u hotelu su u najvećem broju iz Zapadne Evrope i Azije. U strukturi gostiju koji dolaze iz Zapadne Evrope najviše je onih sa germanskog područje – Njemačka, Austrija, ali i dio Švajcarske i nadamo se da će se taj trend nastaviti i dalje, rekla je PR savjetnica kompanije „Luštica Development“, Dragana Bećirović.

„Primijetan je blagi pad interesovanja gostiju iz Velike Britanije što je generalno uzrokovano promjenama na svjetskoj političkoj sceni i Bregzitom, odnosno izlaskom Velike Britanije iz EU. Razlog je vjerovatno opreznost britanskih turista do okončanja procesa, pa je interesovanje gostiju sa tog područja na svim tržištima u blagom padu. Sa druge strane primjetili smo porast gostiju koji dolaze iz Njemačke odnosno sa germanskog govornog područja“, rekla je Bećirović.

Ona je navela da se otvaraju nova i veća tržišta i da je, zahvaljujući pojačanim sajamskim aktivnostima i promotivnim nastupima koje je kompanija ove godine sprovela internacionalno, sa novih tržišta zabilježen porast interesovanja za čitav projekat, naročito turista iz Kine. U kompleksu Luštica Bay su u nekoliko navrata boravili i novinari iz Kine, investitori, influenseri iz te zemlje, tako da već bilježe porast njihovog interesovanja i za boravak u hotelu i za kupovinu nekretnina. I to je veliki potencijal jer su se u portfoliju klijenata sa oko 40 svjetskih nacija našli i oni koji dolaze iz Kine.

„Novo tržište koje smo otvorili ove godine je i Poljska gdje je bilo nekoliko predstavljanja, Ukrajina i Azerbejdžan takođe su više bili zastupljeni ove godine nego u ranijem periodu i sa tih tržišta se pojavljuje značajno veće interesovanje“, istakla je Bećirović napominjući da su u kompleksu ove godine dobili i klijente koji dolaze sa tržišta koji u svijetu inače važe za veoma razvijene i atraktivne turističke destinacije, kao što su Turska, Španija i Malta iz kojih sada dolaze novi stanovnici Luštice Bay i Tivta.

Promjena strukture gostiju i porast broja turista prate i investiciona ulaganja kompanije u kompleksu Luštica Bay. U toku je izgradnja stambenih objekata u centralnom dijelu kompleksa Luštica Bay.

U Marina naselju koje je otvoreno prošle godine završava se jedna manji broj zgrada i objekata koji nisu bili pripremljeni do otvaranja. Radi se o porodičnim kućama i objektima koji su značajni za portfolio Marina naselja, razvijaju se planovi za izgradnju novog hotela – marina hotela, drugog od planiranih sedam u kompleksu, ali paralelno se radi na razvoju i izgradnji dijela naselja pod nazivom Central, centralnog ključnog naselja u kompleksu Luštica Bay koji će zapravo povezati čitav grad u jednu cjelinu.

„Central će činiti žilu kucavicu svih naselja kompleksa Luštice Bay, i ne samo njega nego vjerovatno i kompletnog poluostrva Luštica. Biće centar svih događaja. Imaće najveći broj kulturnih i javnih instititucija, ugostiteljskih objekata i očekujemo da ćemo tu imati najveći procenat stanovnika koji će se opredjeliti za stalni život u Luštici Bay“.

U Centralu će se, prema projektu, graditi medicinski centar, škola, šoping centar, zatvoreni bazen i slični sadržaji, kulturne i druge ustanove. Central je već uveliko u fazi izgradnje, prodaje i razvoja pa se očekuje da će prve četiri zgrade vlasnicima biti predate do kraja godine.

„Planovi su prvenstveno, kada je ovo naselje u pitanju, vezani za region, ali i internacionalno tržište budući da imamo značajno interesovanje sa svih meridijana za život u Centralu, kako među postojećim klijentima tako i među novim interesentima. Tako na mjesečnom nivou bilježimo oko 250 novih referentnih upita za nekretnine u kompleksu Luštica Bay. Riječ je o ozbiljnijim upitima gdje su klijenti posebno zainteresovani da investiraju, odnosno kupe nekretninu u kompleksu Luštuca Bay“, istakla je PR savjetnica kompanije Luštica Development naglasivši da će izgradnja cijelog naselja koje bi trebalo da ima oko 3500 stanovnika, od kojih oko 1000 stalnih trajati oko 7 godina.

U pitanju je praktično mali grad u gradu pa je razvoj takvog naselja veliki i zahtjevan posao. U pitanju je izgradnja kompletne infrastrukture i objekata, paralelno s tim razvoj daljih planova iz oblasti arhitekture ali i istovremeno planiranje novih aktivnosti u marketingu i prodaji kao ključnih u projektu, zaključila je na kraju Bećirović.