Loš kvalitet vode samo na dvije plaže na Crnogorskom primorju

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 06. do 09. jula ove godine, pokazali su da je na 71,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 12,7% lokacija dobrog, na 13,6% lokacija zadovoljavajućeg , dok je na 1,8% lokacija voda bila lošeg kvaliteta, saopšteno je iz Instituta.

Na kotorskim kupalištima “Benovo 01” i “Žuta plaža 01” registrovan je loš kvalitet vode, pa je istaknuta crvena zastavica, kao simbol zabrane kupanja.

“Rezultati pokazuju da je morska voda na većini crnogorskih kupališta sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju, kazali  sui z Instituta za biologiju mora”, saopšteno je iz Instituta.

Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode u Opštini Ulcinj realizuje se na ukupno 18 lokacija, od toga je na 13 lokacija voda bila odličnog kvaliteta, na 4 dobrog i na 1 zadovoljavajućeg kvaliteta.

“ Od ukupno 15 lokacija u opštini Bar, na njih 9 voda je bila odličnog kvaliteta, na 3 dobrog, a na 3 zadovoljavajućeg kvaliteta. Kada je u pitanju opština Budva, Program se realizuje na 32 lokacije, a u ovom mjerenju je na njih 27 voda bila odličnog kvaliteta, na jednoj dobrog, a na 4 zadovoljavajućeg kvaliteta”, navodi se u analizi.

U Bokokotorskom zalivu, u opštini Herceg Novi uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 17 ona bila odličnog, na 2 dobrog, a na 2 zadovoljavajućeg kvaliteta.

“U opštini Tivat, Programom je obuhvaćeno 9 lokacija, od čega je na njih 5 voda bila odličnog, na 2 dobrog i na preostala 2 zadovoljavajućeg kvaliteta. Na području opštine Kotor od ukupno 15 lokacija, voda je bila odličnog kvaliteta na njih 8, dobrog na 2, a zadovoljavajućeg na 3 lokacije, dok je na lokacijama “Benovo 01” i “Žuta plaza 01” voda bila lošeg kvaliteta”, kazali sui z Instituta

Na kupalištima u okviru ovih lokacija “Benovo 01” i “Žuta plaža 01” istaknuta je crvena zastavica, kao simbol zabrane kupanja na istima, dok je republički inspketor za vode donio Rješenje o zabrani kupanja sve dok morska voda na ovim lokacijama ne bude dobra i bezbjedna za kupanje.

“Institut za biologiju mora nastavlja uzimanje uzoraka morske vode sa ovih lokacija, a o dobijenim rezultatima ćemo naknadno obavijestiti javnost”, navodi s eu saopštenju.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.me koja je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku.