LONGO, KALCETA, GAGRICA, KORADINI

LONGO
Jedne srijede, 23. siječnja 1681. godine don Ilija Skalja (Elia Scaglia), ondašnji župnik u Crnom Platu, prodaje nekretninu u Crnome Platu u svom vlasništvu braći Niku i Antonu Longo pok. Matije, i to komad zemlje pod lozom iznad kojega je kuća u suhomeđi, bunar i još terena pod maslinama i drugim voćkama. Taj posjed koji sa dvije strane graniči sa zemljom Marina Buće, s treće s javnom cestom, a s četvrte s vinogradom, drže pod najam Đuro Nikov Ivaničić i Pero Stjepčev iz Crnog Plata. Župnik Skalja je posjed kupio na javnoj dražbi 10. prosinca 1672. godine.
U Tivtu, na polovici puta prema župnoj crkvi sv. Antona, nalazi se lokalitet Longovići. Moguće je da je lokalitet dobio ime po obitelji Longo, odnosno da su njene kmetove nazivali Longovićima, što je bio čest slučaj (Bonići- kmetovi na imanju plemićke obitelji Bona naziv je za današnji istoimeni lokalitet u Tivtu)

KALCETA ( Calzetta; Calcetta)
Vinka (Vicenza), kći i nasljednica pok. Marka Tripiza, supruga Petra Kalcete, obvezuje se 7. listopada 1679. godine pred notarom da će don Paolu Paskvaliju, kanoniku i upravitelju (rettor) crkve sv. Lucije, platiti za zaostale, neplaćene najmove 129 perpera i 7 dinara (denari) za zemljište u Dumidranu. Godišnji najam iznosi 6 perpera.
Marija Kalćeta (iz Kotora) 1. svibnja 1681. godine prodaje redovnicama samostana sv. Josipa, odnosno njihovim zastupnicima Nikoli Ricu (Rizzo) i Božu Paltašiću, nekretninu u Mrčevcu pod nazivom Soldatovina, koja se nalazi između terena Vicka Druška, Ane Ivoleo s gornje, a općinske ceste s donje strane, dok je s četvrte strane Pavo Slaviov. Ta nekretnina je ranije bila u posjedu Jerolima Ivolea koju je izgubio (možda zbog duga), pa se prodala na javnoj dražbi.

GAGRICA (Gagrizza)
Gagrica je prezime poznate kotorske obitelji koja je imala kuće i posjede, ne samo u Kotoru, već i u Mržepu i drugdje u Boki kotorskoj.
Godine 1668. prema notarskom spisu, Josip Gagrica imao je zemljište u Tivtu.

KORADINI (Corradini)
Ova građanska obitelj iz Kotora imala je imanje u Mrčevcu. Prema notarskome spisu vršila se procjena njihova imanja 1728. godine, vjerojatno radi prodaje.

Anita Mažibradić- „Tivat kroz stoljeća- mjesto kmetova i gospodara“, Donja Lastva 2015.
(projekat Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore, finansiran od Fonda za zaštitu i ostvarivanje prava manjina Crne Gore)