Lokalni izbori: SD pokreće tužbu kod Upravnog i Ustavnog suda zbog današnje Skupštine

Prosto je nevjerovatno da u 21. vijeku postoji predsjednik Skupštine koji samovoljno može da odredi da od 32. odbornika S.O Tivat može prisustvovati samo 20. odbornika – kaže se u saopštenju SD Tivta.

I to na način da on lično odredi koji su to sretnici koji mogu prisustvovati i diskutovati, a da ostalih 12 stoji ispred skupštinske sale, i da im se na taj način uskrati mogućnost da slušaju što se unutra dešava, kao I da ne mogu replicirati u slučaju da su pomenuti, a da nakon završetka skupštinske rasprave uđu u salu i glasaju za nešto, a da ni sami ne znaju što su glasali, (demokratski nema što).
Prosto je nevjerovatno da predsjednik Skupštine tumači mjere NKT na način koji odgovara njegovim političkim namjerama i da pokušava da organizuje sjednicu skupštine jednog grada bez primjene uslove koje mu nalaže Nkt.
Ovakvim zasjedanjem sjednice S.O. prekršena su najvažnija odbornička prava koje jedan odbornik ima i samim tim
smatramo da su sve današnje tačke izglasane na ovoj sjednici ništavne i nevažeće.
Da je G. predsjednik Ivan Novosel imao iskrenu namjeru da pomogne građanima I privredi Tivta, u ublažavanju posljedica uzrokovanih pandemijom COVID 19. tražio bi mišljenje od NKT na koji način da organizuje sjednicu na kojoj će prisustvovati svi odbornici I tako na zakonski način I u skladu sa Statutom, obezbijedio rad lokalnog Parlamenta.
Naravno, svima je jasno da ne treba biti pretjerano mudar da G. predsjednika ne interesuje prva tačka današnjeg dnevnog reda, već je fokus njegovog interesovanja usmjeren samo na jednu tačku ,a to je da se usvajanjem odluke pomogne Luštici bay sa iznosom od 20 miliona na period od 20 godina.
S obzirom da je u ovakvim uslovima bilo prosto nemoguće ostvariti svoja ustavom zagarantovana ljudska i politička prava, odbornici SD Tivat će podnijeti tužbu Upravnom sudu zbog kršenja statuta I poslovnika i pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom Crne Gore zbog kršenja
ljudskih prava i sloboda, izazvanih postupanjem predsjednika skupštine – zaključuje se u saopštenju OO SD Tivat.