Lokalni izbori: Narod pobjeđuje: Važna izgradnja i rekonstrukcija vodovodne, kanalizacione i putne infrastrukture

Na današnjoj preskonferenciji GL „Narod pobjeđuje“ kandidati za odbornike Budimir Cupara i Aleksandar Davidović, govorili su izgradnji i rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione i putne infrastrukture.

Cupara je istakao da će GL „Narod pobjeđuje“ obezbijediti ravnomjeran nastavak izgradje ViK u Donjoj Lastvi, Gradiošnici, Dumidranu, Radovićima i višim zonama šireg centra grada, u skladu sa budžetskim mogućnostima.

-U najbržem mogućem roku ćemo okončati započete radove na sekundarnoj i tercijalnoj kanalizacionoj mreži u Gornjem Kalimanju i urediti ulice nakon toga. Time ćemo, konačno, stvoriti uslove da u lučicu Kalimanj dolazi atmosferska voda oslobođena otpadnih voda iz septičkih jama. Pri tome ćemo definisati rokove za završetak izgradnje kanalizacione infrastrukture, jer se ista gradi već 14 godina, sa troškovima od preko 30 miliona eura, kazao je Cupara i dodao da u brojnim velikim naseljima, aktuelna vlast u prethodne četiri godine radove još nije ni započela.

-Preispitaćemo dinamiku radova, ugovorenih obaveza, radićemo na konstantnom nadzoru radova i nastojati da dobijemo što veći garantni rok za buduće radove.

Kao jedan od veoma važnih ciljeva koji su pred njima, Cupara navodi rješavanje nefunkcionalnosti novoizrađenog kanalizacionog sistema od Krašića do Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Tivat i Kotor, što je, kako navodi, takođe problem vlasti „kojoj građani Tivta trebaju da uskrate podršku u narednom periodu“

-Solviraćemo problem izlivanja otpadnih voda iz sistema i neutralisati neprijatne mirise koji se šire iz postrojenja. Zbog ograničenih kapaciteta Regionalnog vodovoda može se desiti da pojedine zone opštine budu u režimu restrikcija. Takođe, dolazi do otkaza na regionalnom vodovodu i biće ih sve više zbog starosti istog, a popravke se, kako nam je iskustvo pokazalo, obavljaju presporo. Da bismo se osigurali od mogućih problema sa vodosnabdijevanjem pojedinih rubnih djelova grada, realizovaćemo projekte kao što su: Izgradnja rezervoara u Gradiošnici, u dogovoru sa Regionalnim vodovodom, Osiguravanje rezervnog vodosnabdijevanja- dobijanje vodne dozvole i koncesije za vodoizvorište Topliš, održavanje Topliša zajedno sa Plavdom u ounoj pogonskoj spremnosti; izrada Projekta kanalizacionog sistema primarne, sekundarne i tercijalne mreže za krtoljska sela sa posebno razrađenim dijelom za naselje Radovići ( Škola,  „vojna stambena zgrada“ i dvije nove stambene zgrade).

Kao veliki infrastrukturni problem Tivta, Cupara je naveo nedostatak atmosferske

kanalizacije i brojno nekontrolisano pregrađivanje kanala širom opštine tokom posljednjih 15 godina građevinske ekspanzije.

-Uradićemo detaljnu kartu pregrađenih kanala i mjesta na kojima se dešavaju plavljenja i početi s rješavanjem problema tamo gdje je najneophodnije. Uredićemo  atmosferske kanale u Gornjem Kalimanju, Marićima, Seljanovu, Gradiošnici, Belanima i ostalim djelovima opštine, po planu prioriteta. Izgradićemo kanalizacioni sistem za atmosferski sliv kroz Krtole sa posebnim osvrtom na dionicu od Doma kulture „Uroš Rautović“ u Radovićima do lokacije Rogač ( kod skretanja za Krašiće), zbog konstantnog plavljenja puta. Ovo pitanje treba hitno rješavati.

On je kazao da će izvesti radove na čišćenju i povećanju protočnosti odvodnih kanala kroz Krtoljsko polje do mora i regulisanje kanala oko krtoljskog kružnog toka.

-Zbog nelegalne i neplanske gradnje i nasipanja građevinskog otpada dolazi do čestih poplava i  blokada saobraćaja, čak i po umjerenoj kiši-zaključio je Cupara.

Kandidat za odbornika na listi „Narod pobjeđuje“ Aleksandar Davidović ističe da su brojni putni pravci u tivatskoj opštini, izuzev putnog pravca prema Luštici, pravljeni još u doba SFRJ.

-Dosadašnja vlast je u susret svim izbornim procesima obećavala zaobilaznicu, most na Verigama, podvodni tunel ka Herceg Novom, bulevar, Lungo mare, kao i mnoge druge nezavršene projekte. Zaobilaznica je bila ucrtana i trasirana, ali se od toga odustalo. Za 30 godina vlast u Tivtu je uspjela napraviti samo tri kružna toka i time prilično zadužila Opštinu Tivat i njene građane.

Davidović je kazao da ni ostali puitevi u opštini nisu za neku pohvalu.

-Obzirom na česta prekopavanja kolovoza, kao i na njihovu dotrajalost, većina ih je devastirana i u prilično lošem stanju. Posebno bih izdvojio put za Miholjsku Prevlaku koji je toliko devastiran da svaki prolazak automobilom nosi ozbiljan rizik.

Ona je naveo da ova „crna rupa“ ostavlja veoma lošu sliku o turističkoj ponudi Tivta.

-Horizontalna signalizacija u gradu nije za pohvali. Pješački porelazi nisu adekvatno označeni i uočljivi. Svjedoci smo brojnog obaranja pješaka sa tjelesnim povredama, pa i smrtnim ishodima. Pješački prelazi se crtaju na nepreglednim mjestima, pa i krivinama. Na lokaciji kod Ina pumpe pješaki je u krivini i u usjeku. Tu se incidentne situacije događaju skoro svakodnevno. Kod stare opštine, ispod pasarele, ucrtan je pješački što, ne da je nelogično, već i krajnje opasno.

Zbog svega što je naveo, Davidović ističe da će se GL „Narod pobjeđuje“ nakon izbora posvetiti problematici na putnoj infrastrukturi sa posebnim akcentom na bezbjednost svih učesnika.

-Saniraćemo kolovozni zastor, proširiti i asfaltirati ulice pored kampa Stevovića, u Gornjem Kalimanju, naseljima Marići i Tripovići, Brda put prema Prevlaci Miholjskoj, put u Gradiošnici. Izgradićemo trotoar od  Doma kulture u Radovićima do postojećeg trotoara za Pržna- Plave Horizonte, čime bi se trotoarom u cjelosti povezala Pržna i Kaluđerovina. Izgradićemo nova i obilježiti postojeća autobuska stajališta, sa jasno istaknutim listama reda vožnje u njima. Rekonstruisaćemo i dovesti u funkciju stare seoske puteve u cilju realizacije opštinske strategije ruralnog razvoja. Izgradićemo saobraćajnicu u Radovićima, od raskrsnice za školu, u pravcu Gošića, do kuće Sretena Kostića-zaključio je Davidović.