Lokalni izbori: Goran Božović: Nudimo ozbiljnu brigu i socijalnu sigurnost građanima

Vrlo značajan i ambiciozno osmišljen dio našeg izbornog programa za koji tražimo podršku građana Tivta i kojim garantujemo poboljšanje kvaliteta života naših građana je socijalni program – kaže se u saopštenju Grupe birača „GORAN BOŽOVIĆ – ČASNO I ODGOVORNO ZA BOLJI TIVAT“.

Jedan od najzahtjevnijih planiranih projekata u ovom dijelu jeste izgradnja Doma za stare, koji smatramo nužnim projektom, čijom realizacijom će se steći pretpostavke za zbrinjavanje starih, iznemoglih, hronično oboljelih i invalidnih lica. Postojanje ustanove tog tipa, olakšaće život mnogim porodicama i pojedincima u našoj lokalnoj zajednici, dok će potencijalni korisnici te ustanove imati priliku za optimalan način života uslovljen njihovim stanjem.

Izgradnja stanova za penzionere je nesporan dug lokalne zajednice populaciji koja je stvarala naš grad, a čiji pojedinci sticajem okolnosti ili nesrećnom sudbinom nijesu uspjeli stvoriti krov nad glavom i svoj kutak,  koji zaslužuje svaki član naše zajednice.

Realizacija projekta izgradnje stanova na lokaciji Lukovića barake će biti u fokusu nove vlasti, s obzirom na sumornu činjenicu da je dosadašnja neodgovorna DPS-SD-HGI koalicija potpuno nerazumno i neracionalno ignorisala kompletan projekat, iste partije u različitim sazivima čak duže od deceniju, čime su doveli u nezavidnu situaciju bivše radnike „Arsenala“ koji su mahom potrošili sredstva od dobijenih otpremnina, a koje su namijenili za gradnju stanova. Obećavao je DPS od izbora do izbora, lokalnih, parlamentarnih, predśedničkih, ali se od izrade projekta nije dalje maklo, a prošli su svi razumni rokovi i taj projekat se u narednom četvorogodištu mora završiti.

Kao dio nove loklane vlasti sprovešćemo značajne novine u oblasti socijalne i dječije zaštite, a prije svega ćemo značajno uvećati naknadu za svako novorođeno dijete na 500 eura, sa sadašnjih 120, a do prije pola godine bijednih 63 eura, koliko je aktuelna vlast odredila za pomoć porodicama. Smatramo neophodnim pružiti roditeljima finansijsku podršku u iznosu koji je dovoljan za kompletno opremanje potrepštinama za novorođenče i osloboditi ihfinansijskih briga u trenutku kada treba da uživaju u najljepšim momentima svog života.

Takođe, obezbjedićemo subvencionisanje troškova za boravak đece u predškolskim ustanovama za drugo dijete u iznosu od 50%, a za svako slijedeće 100%, te i na taj način značajno pomoći roditeljima.

Subvencijom od 5000 eura pomoći ćemo mlade bračne parove koji rješavaju stambeno pitanje, olakšati im rješavanje jednog od najznačajnijih životnih pitanja, kako bi što prije kreirali uslove za kvalitetniji porodični život i odgoj đece.

Insistiraćemo na nabavci autobusa, minibusa i kombija za potrebe institucija, sportskih i kulturnih organizacija i NVO, te na taj način u značajnoj mjeri olakšati funkcionisanje istih smanjenjem inače velikih troškova koji se finansiraju iz budžeta organizacija, a najčešće iz džepova članova tih organizacija.

Sve ovo su realno ostvarivi projekti kojima ćemo pokazati kako lokalna samouprava treba da vodiiskrenu brigu o lokalnoj zajednici u cjelini, od najmlađih do najstarijih, te da Opština Tivat koja pretenduje da se razvija kao elitna turistička destinacija za visokoplatežne goste, sa druge strane može razvijati socijalne mehanizme kojima će kvalitetno pružati ozbiljnu sigurnost svojim građanima – kaže se u saopštenju.

 

Nosilac liste,

Goran Božović