Lokalni izbori:„GORAN BOŽOVIĆ – ČASNO I ODGOVORNO ZA BOLJI TIVAT“ REVIZIJA POSLOVANJA I SMANJENJE JAVNE POTROŠNJE NUŽNA OSNOVA ZA DALJI RAZVOJ TIVTA

Prioritetna oblast izbornog programa za koji tražimo podršku građana Tivta i kojim garantujemo poboljšanje kvaliteta života naših građana biće revizija i unaprijeđenje rada lokalne administracije, kaže se u saopštenju građanske liste „GORAN BOŽOVIĆ – ČASNO I ODGOVORNO ZA BOLJI TIVAT“ .

Reviziju dosadašnjeg poslovanja smatramo nužnom osnovom za adekvatan start i zdrav razvoj Tivta. Akcenat revizije biće stavljen na sve sumnjive poslove kojima je oštećen budžet, kao što su otpis duga Porto Montenegru u iznosu od 5,6 miliona eura, gubitak nepuna 2 miliona eura stečajem Atlasmont banke, mutni poslovi oko izgradnje i funkcionisanja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, autobuske stanice, partijsko zapošljavanje, nenamjensko trošenje sredstava sa tekuće budžetske rezerve, bespotrebni sudski postupci sa ogromnim troškovima, sumnjive javne nabavke, i slično.

Sadašnja vlast je u ovom mandatu koristila javnu administraciju za partijsko zapošljavanje radi kupovine glasova ne vodeći pri tom računa o stvarnim kadrovskim potrebama, efikasnosti, budžetu, kao ni o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru. Došli smo tako u situaciju da Opština Tivat ima organa koliko i Podgorica, a da nam je potrebno preko 3,2 miliona eura godišnje samo za plate zaposlenih. A rezultati su sve gori, tako da gotovo nema posla u kojem se ne dešavaju kardinalne greške koje opet plaćaju građani Tivta, dok vlast ne snosi nikakvu odgovornost. Nezakonitim zapošljavanjima, čak i sada u izbornoj kampanji i u doba korone, kojima je samo u proteklih dvije godine oštećen budžet za preko 350 hiljada eura, nema kraja.

Nužna je hitna reorganizacija i racionalizacija organa uprave, opštinskih službi i ustanova. Smanivanje broja zaposlenih u javnoj administraciji i javne potrošnje je neophodno radi stabilizacije javnih finasija i odgovornog odnosa prema novcu svih građana Tivta. Istovremeno radićemo na organizaciji rada kojom će se u najkraćem roku povećati efikasnost, i izvršiti modernizacija i profesionalizacija javne administracije. Kompetentni i vrijedni kadrovi, kojih zasiguro ima u javnoj administraciji, ne treba da brinu za svoj radni status. Sa zadovoljstvom ćemo poboljšati njihov položaj, dok ćemo se morati zahvaliti onima koji su zapošljeni isključivo putem knjižice partija na vlasti, bez potrebnih kompetencija.

Ukidamo partijsko zapošljavanje i kreiraćemo ambijent za selekciju kadrova u skladu sa kompetencijama. Najodgovornije funkcije će obavljati kvalitetni kadrovi i ljudi od integriteta, a u svim organima upravljanja javnih ustanova i službi će biti kredibilni pojedinci, a nikako partijski vojnici radi lične apanaže, što je sada uglavnom slučaj.

Radićemo ubrzano na razvijanju e-uprave na lokalnom nivou, na digitalizaciji usluga organa uprave. Moramo maksimalno iskoristiti razvoj informacionih tehnologija i staviti ga u službu lakšeg zadovoljavanja potreba stanovništva.

Posebnu pažnju ćemo posvetiti oživljavanju mjesnih zajednica koje bi trebalo da predstavljaju osnovnu ćeliju društvenog učešća građana. To sada svakako nije slučaj jer mjesne zajednice predstavljaju partijske štabove sadašnje vlasti. Depolitizovaćemo upravljačke organe mjesnih zajednica i pretvoriti ih u prvo mjesto đe dolazi građanin koji želi da učestvuje u odlučivanju o životu u svom okruženju.

Izvršićemo i detaljan popis opštinske imovine kako bi se njome upravljalo domaćinski, u najboljem interesa građana Tivta. To je jedini način da se spriječe brojne zloupotrebe i uzurpacije koje se dešavaju uslijed neodgovornog odnosa vlasti prema našoj zajedničkoj imovini.

Budžet opštine Tivat nakon konsolidacije biće dovoljan za realizaciju svih projekata za dostizanje boljeg kvaliteta života naših građana, kada se prestane trošiti na skupu i neefikasnu administraciju, vozne parkove, korupciju, lične i pratijske interese.

Nosilac liste,

Goran Božović