Lokalni izbori – „Goran Božović – časno i odgovorno za bolji Tivat“ – Krajnje je vrijeme da Tivat dobije lokalnu televiziju

Kultura, informisanje i NVO sektor su možda i ponajbolje razvijene oblasti u Tivtu, ali je vrijeme za kvalitativne iskorake.

Krajnje je vrijeme da Tivat dobije lokalnu televiziju. Građani Tivta, ali i Crne Gore su uskraćeni za brojne informacije i raznovrsne sadržaje u tv formatu, iako Radio Tivat uz svoj web portal maksimalno moguće kompenzuje navedeni nedostatak. Suludo je da Tivat u današnje vrijeme intenzivnog razvoja i raznovrsnosti sadržaja zavisi od volje i vremena tv dopisnika i angažovanja skupih agencija iz drugih gradova, kao i da Tivćani čekaju priloge iz svog grada u nekoliko sekundi na televizijama nacionalne frekvencije. Kao grad u kojem ima mnogo dešavanja na raznim poljima, na dnevnom nivou u toku cijele godine, kao i sama potreba stanovništva za sve većom informisanošću u skladu sa savremenim načinom života, formiranje lokalne televizije objedinjene sa postojećim lokalnim radiom (RTV Tivat) je i više nego opravdano, čime će informisanje u Tivtu biti značajno unaprjeđeno, a žive slike na razne teme iz Tivta će biti poslate širom svijeta u novom formatu.

S obzirom da je Elaborat o opravdanosti reorganizacije JU Centar za kulturu Tivat i osnivanju JU Gradska biblioteka i JU Tivatsko pozorište usvojen u nelegalnom produžetku mandata aktuelne vlasti zbog epidemiološke situacije, navedeno je potrebno još jednom detaljno razmotriti, te u slučaju valjane argumentacije u pravcu opravdanosti ovog ozbiljnog poduhvata, strogo stručno i profesionalno pristupiti formiranju pomenutih ustanova, kako bi se zaista unaprijedile navedene djelatnosti, uz optimizaciju troškova.

Kao vršioci nove vlasti insistiraćemo na brendiranju grada kroz selekciju kulturno-zabavnih manifestacija na osnovu jasnih kriterijuma, među kojima će se isticati jasan doprinos kako kulturnom naslijeđu, tako i ekonomskim i turističko-promotivnim benefitima. Opština Tivat neće više biti poligon za realizaciju snobovskih želja i nauma režimskih kadrova iz cijele države, koji ciljano kidišu na Tivat „jer Tivat ima para“, dok poltronska lokalna vlast ne smije odbiti partijske naredbe, i ogromnim novcem podržava iste, a domaće organizacije i manifestacije zanemaruje iz raznih razloga, pa čak i političkog revanšizma prema društveno-odgovornim aktivistima.

Potrebno je osnažiti institucionalnu podršku za NVO sektor, koji je bar što se kulture tiče, kvalitetom među najistaknutijima u Crnoj Gori. Shodno tome, uvećaćemo godišnji budžet za NVO sektor, ali i formirati jasne kriterijume za finansiranje njihovog rada. Opština će znati vrijednovati volonterizam i entuzijazam naših građana koji nesebično doprinose razvoju naše lokalne zajednice u raznim oblastima. S tim u vezi ozbiljno ćemo raditi na rješavanju hroničnog problema nedostatka adekvatnog prostora za rad nevladinih organizacija.

 

Nosilac liste,

Goran Božović