Lokalni izbori: Bokeški forum: Besplatni udžbenici nisu luksuz

Tivat ima odlične predispozcije da napreduje, na svakom polju. A zahvaljujući dosadašnjoj vlasti, oličenoj u DPS-HGI-SD koaliciji mi stagniramo. – kaže se u saopštenju Bokeškog foruma.
Moramo se okrenuti ka budućnosti. A ono što je sigurno jeste da su naša budućnost   naša djeca. Osigurati besplatne udžbenike nije luksuz. Naša budućnost to zaslužuje!
Tivat zaslužuje i novu školu koja će sutra izroditi nove lidere. Iako smo svijesni da je Ministarstvo prosvjete odgovorno da nam osigura novu školu, na nama – na budućoj lokalnoj vlasti – leži odgovornost da se izborimo za ono što našoj djeci treba i pripada. Moramo inzistirati na promjenama. Moramo unaprijediti uslove u kojima se naša djeca školuju. Školu pohadja 1700 đaka a realni uslovi su za 700-800. Područne škole su montažne gradjevine koje već odavno ne ispunjavaju ni minimum kriterija za našu djecu. Jesmo li spremni pustiti da tako ostane i sljedećih 4 ili 8 godina?!
Bokeški forum može biti ta promjena koja nam treba! Mi možemo unaprijediti i poboljšati uslove za našu djecu. A vi nam trebate u tome pomoći. Glas za BF je glas za bolju budućnost. Jer ne možemo i nećemo više gledati kako nam uništavaju budućnost!
Damir Nikolić
Kandidat za odbornika Bokeškog foruma