Lokalni izbori: Bokeški forum prekida kampanju za lokalne izbore

Politika i izbori su kroz istoriju izvor najgorih podijela našeg društva, a kao takvi nisu mimoišli ni Boku i Crnu Goru –  kaže se u saopštenju Bokeškog foruma.

Smatramo da je svima nama koji smo se dogodili na ovom prostoru međusobna podrška i poštovanje i jedinstvo danas, potrebnije nego ikad. Mnogo iznad nacionalnih i vjerskih predznaka i borbe za funkcije.

Zbog toga Bokeški Forum danas zvanično prekida kampanju za lokalne izbore u Tivtu. Smatramo da prije svega treba da budemo odgovorni i prema ljudima koji nas podržavaju, ali i prema samima sebi. Vjerujemo da će se i Državna izborna komisija konačno oglasiti i reagovati u skladu sa novonastalom situacijom. A da će Ljudi Boke još jednom pokazati da znaju da budu najjači, onda kada je najteže.

 

Vaš bokeški Forum