Lokalni izbori 2020 -„Narod pobjeđuje“ – Povećati broj poreskih obveznika, poštovati privatnu svojinu u svim oblicima

Na današnjoj konferenciji za štampu tivatske građanske liste „Narod pobjeđuje“ o imovinskim temamama govorili su predstavnici liste Miomir Abović i Ivan Starčević.
Potencirajući da svaka država živi od poreza i čini kontinuirane napore da to održi kroz povećanje broja poreskih obveznika, da porez nije socijalna kategorija ali da mora biti socijalno naplativ, Abović je ustvrdio da naša tako ne radi. Prema njemu, kroz državnu svojinu napravljeno je mnogo koruptivnih aktivnosti, malverzacija i zloupotreba pa je tako aktuelna vlast našla način da državnu svojinu gurne u svoje džepove:

„Nonsens je da državi više odgovara da ima državne imovine zemljišta nego privatne imovine na koju bi ubirala poreze. Mnogi sumnjivi poslovi i sumnjive rabote sa tzv. „stranim strateškim investitorima“, poslije kojih državna i privatna svojina izgledaju kao poslije naleta NATO avijacije, ugrađivanje prve familije i podobnih poltrona i potrčkovića, selektivna i diskriminatorska eksproprijacija, namještanje planske dokumentacije i uzimanje ozbiljnih provizija – harača za izmjenu istih, nepotizam u izmjenama planske dokumentacije, selektivna eksproprijacija privatne imovine, samo su dio sistema otimačine u državi u kojoj živimo. A, ja bih kazao u provizoriju u kojem živimo“.

Jedan od osnovnih programskih zadataka građanske liste „Narod pobjeđuje“ je poštovanje i zaštita privatne svojine u svim oblicima. O koristi koju će imati građani i opština govorio je Ivan Starčević:

Vlasnici i nasljednici zemljišta koje je označeno kao neobilježeno, neidentifikovano i kao takvo upisano na opštinu Tivat, a po starom austrougarskom katastru je nesporno upisano na stvarne vlasnike, a naslednici odnosno bivši vlasnici uspjeli da u sudskom postupku na sebe prenesu pravo svojine, obećavamo da opština neće podnositi žalbe na takve presude i bespotrebno otezati postupak i opstruirati građane da svoje pravo svojine upišu u katastar. Sve što je u zakonskoj moći opštine biće usmjereno da se postupci ubrzaju i da se sa što manje troškova okončaju po građane. Druga korist je za opštinu. Opština će dobiti nove površine sa kojih će ubirati porez na nepokretnost što će omogućiti da se razmotri pitanje smanjenja poreza u skladu sa finansijskim planovima opštine kao i sa finansijskom moći naroda. „Narod pobjeđuje“ sjutra kao ozbiljna i odgovorna opštinska vlast mora da se brine o svim svojim građanima ali i o opštinskom budžetu takođe“.

Građanska lista „Narod pobjeđuje“, kaklo je rekao Abović, ipak smatra da je plaćanje poreza, nebavljenje kriminalnim i sličnim aktivnostima, vrhunac patriotizma a slobodnim građanima Tivta ponovio preporuku da porez plate poslije izbora.