Ljetnja škola Održivi razvoj u turizmu

Na Fakultetu za menadžment Herceg Novi juče je počela Letnja škola – Održivi razvoj u turizmu.

Po riječima dekanice, doc. Dr. Irene Petrušić, organizovali su ovaj program u namjeri da iskoriste aktuelnu situaciju i zainteresovanim polaznicima iz različitih oblasti ponude nova znanja, koja bi trebala da pomognu da princip održivosti postane prioritet u budućem planiranju turističkog razvoja.

Fakultet za menadžement Ljetnju školu održivog razvoja u turizmu realizuje u partnerstvu sa lokalnom Turističkom organizacijom, Avanturističkim parkom “Vrbanj” i NVO “Sinergija”, a uz podršku Ministarstva nauke Crne Gore.

Škola pored teorijskog obuhvata i praktični rad, gdje su polaznici u prilici da od stručnjaka različitih profila čuju konkretne primjere dobre praske. Današnja tema je predstavljanje ruralnih naselja u Crnoj Gori kroz internet marketing, nakon čega će uslijediti posjeta Avanturističkom parku “Vrbanj”, kao uspješnom primjeru održivog turizma.

Ljetnja škola je prilika i da se polaznici bliže upoznaju sa vrstama održivih materijala koji se koriste prilikom izgradnje turističkih objekata, sa alternativnim izvorima energije kao značajnom faktoru održivog razvoja, sa praktičnom primjenom solarne energije, “zelenim ekonomijama” koje utiču na transformaciju proizvodnih procesa i modela potrošnje i doprinose smanjenju otpada i zagađenja. Biće riječi i o preduzetničkim modelima u funkciji održivog turizma i upravljanju kulturnom baštinom u održivom turizmu.

Osim principa održivosti u turizmu, cilj ljetnje škole Fakulteta za menadžment iz Herceg Novog je i promocija nužnosti cjeloživotnog učenja.

Većina polaznika ljetnje škole su profesionalci iz različitih oblasti koji koriste priliku da steknu nova znanja ali i student samog fakulteta. Škola traje do petka, 18.sempetmbra.