Ljekarska uvjerenja svakog radnog dana

Iz tivatskog Dona zdravlja obavještavaju građane da je ljekarsko uvjerenje za posao i boravak moguće pribaviti u ovoj zdravstvenoj ustanovi svakog radnog dana.

U vremenu od 10 do 13 sati se mogu  predati formulari i dokumentacija i to na glavnom šalteru Doma zdravlja, a u
13 sati je planiran početak ljekarskih pregleda.

Više informacija na: 067076632