kotorski karneval

Literarni i likovni konkurs „Kotorski karneval“ do 11. marta

Zimski kotorski karneval, manifestacija tradicije duge više od pola milenijuma, ove godine zbog nepovoljne epidemiološke situacije neće imati svoj uobičajnu formu i dešavanja, ali je zato raspisao literarni i likovni konkurs sa  temom „Kotorski karneval“.Na konkursu, otvorenom do 11. marta mogu učestvovati učenici osnovnih škola, od prvog do devetog razreda, jedan učesnik može poslati po jedan rad i za literarni i za likovni konkurs. Radovi će se bodovati u dvije uzrasne kategorije: od I do V razreda i od VI do IX razreda (I, II i III mjesto) Poslati radovi moraju sadržati ime i prezime učenika, razred, naziv škole i ime mentora, a dostavljaju se u koverti u kancelarijama JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor

Literarni i likovni radovi koji zadovolje kriterijume biće prikazani na izložbi koja je planirana u martu mjesecu i  štampani u publikaciji posvećenoj Tradicionalnom zimskom kotorskom karnevalu. Promocija publikacije je planirana za april.

Sve informacije na e-mail [email protected] i broj telefona 067 644 347.