Lista kompanija za aerodrome 15. januara

Lista predkvalifikovanih kompanija koje će biti pozvane da dostave ponude za dodjelu koncesija za Aerodrome Crne Gore biće objavljena 15. januara, saopštio je CdM-u ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković.

Po javnom oglasu za podnošenje prijava za pretkvalifikaciju za dodjelu koncesije za Aerodrome Crne Gore, pristiglo je sedam prijava potencijalnih ponuđača: Konzorcijum Cengiz & Copenhagen Airports, Turska, Danska; Incheon International Airport Corporation, Južna Koreja; GMR, Indija; Groupe ADP Consorcium-TAV, Francuska, Turska; Corporacion America Airports, Luxemburg; Limak Holding, Turska; Consortium DAA International-Bouygues Batiment International-Marguerite-TIIC, Irska, Francuska i Luksemburg.

Vlada je u skladu sa Zakonom o koncesijama, na prijedlog Ministarstva saobraćaja i pomorstva, usvojila koncesioni akt za dodjelu koncesije za Aerodrome Crne Gore, odnosno međunarodne aerodrome Podgorica i Tivat, konkurentski izabranom najboljem ponuđaču, koji će osnovati i registrovati preduzeće sa sjedištem u Crnoj Gori za obavljanje koncesione djelatnosti.