Likovni konkurs za najmlađe

NVO Književna omladina Tivta organizuje nagradni likovni konkurs za male kreativce na temu „Nevaljala je ona, ah, ta korona“.
Žiri će proglasiti najkreativnije radove učesnika konkursa, koji će biti nagrađeni u Tivtu.
-Potrebno je raditi na bloku broj 3 ili 4. Radovi se ne vraćaju, a dozvoljene su sve tehnike. Svaki rad na poleđini mora imati podatke o autoru (čitko ispisano ime – prezime, godište, naziv ustanove, kontakt telefon i e – mail adresu).
Pravo učešća na konkursu imaju svi kreativci koji su prije uvođenja mjera pohađali javne ili privatne predškolske ustanove ili likovno – kreativne radionice koje organizuju nevladine organizacije za uzraste do polaska u školu.
Radove bez presavijanja do 14.06.2020. godine slati na adresu : NVO «Književna omladina Tivta» , Zagrebačka 9/1; 85320 Tivat (sa naznakom Konkurs za najmlađe)-saopštili su iz ove NVO.