Lige će se igrati po prijedlogu ŠK Mimoza Tivat

Premijer, Prva i Druga liga šahovska liga igraće se na šest tabli kao što je to predložio ŠK Mimoza Tivat.

U timu ne moraju biti žene i omladinici, kao dosad kada su se Lige igrale na osam tabli. Među šest tabli smije biti samo jedan igrač koji nije na crnogorskoj listi. To su odlučili velikom većinom delegati Skupštine Šahovskog saveza na sjednici u Sutomoru, usvajajući prijedog tivatskog kluba. Međutim, delegati Skupštine usvojili su i zaključak da se ova odluka uputi Upravi za sport kako bi se potvrdilo da li je ona u skladu sa Zakonom o sportu. Uprava za sport je „aminovala“ ovu odluku koja se primjenjuje od ove godine.

Premijer šahovska liga, u kojoj se takmiče bokeljski klubovi Mimoza i Herceg Novi, najvjerovatnije će se održati u avgustu mjesecu.