Leo Mujić: Deelitizacija konzumenata je budućnost profesije

Jedan od pedagoga koji će sa svojim učenicima tivatskoj publici večeras predstaviti šta su radili tokom Medjunarodnog plesnog seminara je Leo Mujić, plesni koreograf, baletan svjetskog renomea. Biografija rođenog Beograđanina protegla bi se preko Litvanije, Švajcarske i stigla čak do Japana u kojem je svake od poslednjih 15 godina po nekoliko mjeseci.

U razgovoru za Radio Tivat, Mujić ističe da kad vas neko iz „velikih“ kuća zapazi, onda vam te kuće postanu standard stvaranja koji maksimalno koristi.

„Balet je profesija koja ćuti i zato je univerzalna, ista u Japanu, Njujorku, Litvaniji, Blitvaniji, Crnoj Gori, Tivtu, Beogradu, Zagrebu. Muzika i pokret su nešto što povezuje sve ljude bez obzira na govorno područje. Imati internacionalnu karijeru je mnogo, mnogo lakše nego recimo u dramskom teatru gde su ljudi obvezani na svoje govorno područje i opslužuju to tržište“.

Za konzumente baleta kaže da je to jedna vrlo interesantna priča i da on profesiju pokušava predstaviti i popularizovati van elitnih krugova koji su pretežno njeni konzumenti.

„Muzički teatar je jedan skupi biznis, i opera, i balet su ukrasi sistema koji funkcioniraju. Zato ih ima puno u Nemačkoj i razvijenim državama. Konzumenti su pretežno oni ljudi koji mogu da priušte sebi da kupe kartu. Karte su jako, jako skupe i nakada sma plesao u predstavama za koje su karte bile i preko 1000 eura a predstave su uvek bile pune. E, sad, tu postoje nivoi u odnosu na manje i veće produkcije. Konzumenti bi trebali da budu, u državama u kojima balet još uvijek nije razvijen, prilično svi. I stim u vezi postoje nivoi, s tim u vezi radimo čitav ovaj naš seminar nebi li napravili popularizaciju profesije. Jer, ako ne pravimo popularizaciju profesije, ako ne pravimo deelitizaciju konzumenata profesije, ta profesija će, na žalost, nestati“.