Leksikon „Saga svjetlosti“ – bogastvo različitosti

U atraktivnom prostoru ljetnjikovca Buća JU Muzej i galerija Tivat sinoć je organizovala promociju Leksikona slikara manjinskih naroda Crne Gore „Saga svjetlosti“.

Na promociji su govorili Jelena Bošković, direktorica JU Muzej i galerija Tivat, Salko Luboder, direktor Centra za očuvanje i razvoj kulture i slikarke zastupljene u Leksikonu, Selma Đečević iz Podgorice i Tanja Nikolić iz Tivta.

   „Centar više od deset godina, kroz različite forme, ustrajava na afirmaciji i podsticanju vrijednosti kulture manjnskih naroda i drugih nacionalnih manjinskih zajednica., multikultruralnosti, toleranciji i koegzistenciji različitosti. U organizaciji Centra za očuvanje i razvoj kultura manjina Crne Gore organizovano je više od 100 promocija knjiga, organizovano više od 30 izložbi likovnih stvaralaca, priređeno 200 koncerata, snimljeno i prikazano 10 dokumentarnih filmova, objavljeno je više  od 30 izdanja knjiga i 18 brojeva časopisa Kod. Uz to Centar je organizovao više zanimljivih okruglih stolova. Kao kruna rada nastao je Leksikon Saga svjetlosti koji na jednom mjestu sistematizovano, predstavlja bogato likovno stvaralaštvo manjinskih naroda Crne Gore. Ovo je vrijedna publikacija kvalitetnog dizajna“ – rekla je  Jelena Bošković.

     „Bila nam je želja da doprinesemo daljoj afirmaciji likovne umjetnosit i unapređenju crnogorske likovne scene. Nije namjera da se stvaraoci nacionalnih korpusa izdvajaju iz ukupnog crnogorskog umjetničkog stvaralaštva, već da se kroz ovakvu formu naglasi bogatstvo i raznovrsnost umjetničkog izraza. Leksikonom je zapravo predstavljen dio savremene crnogorske umjetnosti koju su stvorili pripadnici maniinskih naroda, doprinoseći bogatsvu različitosti u umjetnosti na našim prostorima. Publikacija je nastala kao rezultat težnji da dobijemo sistematizovan, sadržajan i relevantan likovni atlas. Vjerujem da smo uspjeli u tome. Riječ je o kapitalno važnoj publikaciji koja predstavlja opus 54 umjetnika manjinskih naroda koji stvaraju ili su stvarali u Crnoj Gori. Izdavanjem Leksikona stavlja se više svjetla na ulogu i doprinos slikara manjinskih naroda likovnom stvaralaštvu. Ovo je bogatsvo umjetničkog izraza u jedinstvenom potencijalu Crne Gore“ – istakao je Salko Luboder.

„Ovaj Leksikon je obogatio našu izdavačku djelatnost i kulturnoj javnosti pružio mogućnost da se na sveobuhvatan način upozna sa različitim likovnim iskazima koji obogaćuju naš kulturni ambijent. Ako pođemo od premise da je kulturni identitet ne samo sabiranje, već i specifična sinteza svih autohtonih kulturnih identiteta koji u njoj koegzistiraju, onda za Leksikon Saga svjetlosti možemo reći da predstavlja jedan od mogućih presjeka naše likovne scene, jedan dio sveobuhvatne identitetske slike, jedan njen isječak koji se metodološki i tematski oslanja na prikaz po nacionalnoj manjinskoj odrednici, a čiji je cilj jača integracija ovog njenog segmenta u stabilnu identitetsku sliku. Prikazano stvralaštvo može samo poslužiti za primjer. Leksikon likovnoj publici nudi opširan i zanimjiv presjek, raskoš umjetničkog diverziteta, raznorodnost, dinamičnost i vitalnost“ . kazala je Selma Đečević.

   „Saradnju sa Centrom započela sam prije desetak godina, zahvaljujući Zvon imiru Dekoviću. O Centru imam samo riječi hvale, pravi profesionalci. Počastvovana sam što sam dio ovog projekta. Ovim Leksikonom stvorena je poveznica između umjetnika iz različitih krajeva Crne Gore. U Leksikonu su slike iz mojih izložbi „Traganje u beskraj“ i „Čekanje“ koja je nastala u saradnji sa fotogarfom Antonom Gulom Markovićem – rekla je Tanja Nikolić.