legalizacija

Legalizacija objekata u ratama od marta

Od prvog marta naredne godine, kada će početi primjena Zakona o regularizaciji nelegalnih objekata, građani će imati devet mjeseci za podnošenje zahtjeva najavili iz Direkcije za stanovanje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
Građani će legalizaciju objekata moći da plaćaju i u ratama.

„Jedan od osnovnih uslova da se krene u proces legalizacije jeste da je objekat upisan u katastar i da su riješeni imovinsko pravni odnosi i na zemljištu i na objektu“, kazala je rukovodilac Direkcije, Radmila Lainović.
CdM