Lazar Doklestić (Bokeški forum Herceg Novi): Novska pijaca za domaće proizvode

„Koja je jedina sličnost između Novoga i Frankfurta? U cijenama na zelenoj pjaci. Samo što Herceg Novi nije u Njemačkoj „, stoji u saopštenju Lazara Doklestića iz Bokeškog foruma. Asortiman i kvalitet su slabi. A Novi ima mnogo potencijala i tradicije u proizvodnji i pripremi hrane. Od mojdeškoga sira do luštičkoga pršuta koji su vrhunski i jedinstveni proizvodi. A tu je i novsko-bokeška kužina. Čuveni gulozeci naših baba.
Lokalna vlast treba da potiče poljoprivredu i proizvodnju hrane.Postoji više načina. Pare se ionako troše kako ne treba. Uz malu pomoć, hranili bi se kvalitetnije. To bi uticalo i naturističku ponudu. Da na novskoj pjaci možemo kupiti od proizvođača, a ne od nakupaca. Da cijene budu pristojne.
Za tako nešto Herceg Novi ima Bogom danu klimu, odličnu zemlju i leži na izvorima. Istina je da je novska pjaca nedavno renovirana, ali se suština nije promijenila. Nećemo Frankfurt, hoćemo naše !“, kaže se u saopštenju.