mimoza 2

Lašmanova:Posječena stara i bolesna stabla

U cilju preciznog informisanja tivatske, ali i javnosti Crne Gore u vezi sa aktivnostima investitora, a povodom sječe stabala u parku hotela Mimoza, izvršna direktorka firme “Mimoza Group” je Radio Tivtu danas izjavila da su posječena isključivo suva i bolesna stabla, koja su se nalazila u okolini nekadašnjeg hotela Mimoza.

mimoza 1U odgovoru se ističe da su se obavezali da će na istoj parceli posaditi više stabala nego što ih je do sad bilo, kada hotel bude završen. “Za cijelo zelenilo oko hotela hortikulturalno će u potpunosti odgovarati estetici Tivta, kao mediteranskog grada zdravog i zelenog bilja, odnosno zelenila koje u potpunosti odgovara glavnom tivatskom šetalištu, odnosno gradjanima i gostima našeg grada”, ističe Lašmanova.
Ona naglašava da je sječa obuhvatila uklanjanje devastiranih sadnica stabala. “Naime, zbog dugogodisnje nebrige i neodržavanja ove zelene površine, došlo je do stihijskog prerastanja biljaka u jednu zaraslu i nesredjenu zelenu masu.
2Posječena stabla su imala deformisana, iskrivljena debla koja su se nadvijala iznad pješacke staze i predstavljale opasnost za ljude, posebno u vrijeme loših vremenskih prilika. Kapitalna stabla pinjola, eukaliptusa i primorskog bora su sačuvana i oni predstavljaju repere buduće zelene površine na kojoj će biti zasadjene najreprezentativnije sadnice odraslih mediteranskih stabala i drugog zelenila”, navela je direktorka Mimoza Group.
Lašmanova očekuje podršku od lokalne zajednice i gradjana Tivta u realizaciji te velike investicije – hotela sa pet zvjezdica koja će otvoriti više od 100 novih radnih mjesta, a stari hotel od 2 zvjedice, zamijeniti novim, modernijim hotelom radjenim po najvišim arhitektonskim standardima, koji će u potpunosti odgovarati novom imidžu grada Tivta.