tivatska obala

Lakše MUP-u, teže turističkim organizacijama

Od ove turističke sezone prijava boravka gostiju može se obaviti preko Interneta, sistemom MUP-a za elektronsko podnošenje prijava i odjava boravišta lica. Sistem je osmišljen na osnovu Zakona o registrima i prebivalištima i po njemu davalac smještaja je obavezan da podnese prijavu i odjavu boravišta za lica kojima pruže usluge smještaja, bez obzira na dužinu boravka.

Pojednostavljena procedura prijave boravišta komplikuje položaj turističkih organizacija koje ne mogu pratiti uplaćivanje boravišne takse.

Direktorica TO Tivat, Bernarda Moškov kaže da je plaćanje boravišne takse prepušteno sada savjesti stanodavaca. „Postavlja se pitanje da li će oni ispoštovati zakon o boravišnoj taksi i petnaestodnevno dostavljati obračun o broju noćenja Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj koji vrši nadzor nad uplatom takse od strane fizičkih i pravnih lica. MUP zapravo interesuje samo prijava i odjava boravka i oni su na vrlo dobar način to riješili, Svaki stanodavac može kupiti digitalni sertifikat, koristiti njihov softver, program „RB 90″ odnosno Registar boravišta na 90 dana. Tako je MUP pojednostavno proceduru gostima tokom prelaska granice. Međutim MUP ne prati naplatu boravišne takse, a to je Turističkim organizacijama prihod sa kojim pune budžet. Problemi proističu iz nadležnosti jer Zakon kaže da plaćanje boravišne takse prati poreski organ lokalne uprave. U slučaju Tivta to je Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj. Naplatu boravišne takse moraju kontrolisati inspektori lokalnih prihoda“, kaže Moškov dodajući da očekuju veliku pomoć opštine i inspektora koji trebaju da budu angažovani na tim poslovima.

„Ukoliko ne dođe do toga plašim se da to može ugroziti poslovanje TO. Najveći dio koji ide i do 47 odsto našeg ukupnog budžeta ostvari se od naplate boravišne takse fizičkih lica“, kaže direktorka tivatske TO. Ona kaže da u TO nemaju podatke o broju stanodavaca koji su kupili sertifikat koji košta 109 eura i kupuje se na pošti i ne znaju kako do tih podataka da dođu.

„Imamo dobre privatne kontakte sa stanodavcima pa od njih saznajemo da su počeli da prijavljuju goste od kuće. Kako kažu zaduže članove porodice koji su vješti sa računarima, pa vode evidenciju na taj način“, ističe Moškov. Da su u pitanju značajna sredstva govori podatak da je tivatska TO od boravišne takse koja iznosi 70 centi u prošloj godini prihodovala 101.000 eura od fizičkih i 48.000 od pravnih lica koji se bave izdavanjem smještajnih kapaciteta.