Kvalitet morske vode na kupalištima

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 16. do 17. juna,pokazali su da je na 84,5% lokacija , morska voda bila odličnog kvaliteta, na 10% lokacija dobrog, dok je na 5,5% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, od ukupno 9 lokacija, na njih 8 morska voda bila odličnog kvaliteta, dok je na 1 lokaciji bila dobrog kvaliteta. Analize su pokazale da je u Kotru na 12 lokacija voda bila odličnog, a na 3 lokacije dobrog kavliteta. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je nanjih 12 voda bila odličnog, na 4 dobrog, a na njih 5 zadovoljavajućeg kvaliteta.

Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode za kupanje na crnogorskom primorju u sezoni 2020. godine, koji realizuje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, u potpunosti je usklađen sa Pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje kao i sa odredbama EU Direktive o kvalitetuvode za kupanje.
Za realizaciju ovogodišnjeg Programa, putem javnog tendera, izabran je Institut za biologiju mora izKotora, čija laboratorija posjeduje akreditaciju za metodologiju analize obaveznih mikrobioloških parametara po ISO standardima koji su propisani i našim propisima i Direktivom EU.

Programom za 2020. previđen je monitoring kvaliteta morske vode na ukupno 110 lokacija duž crnogorskog primorja i to: 18 u opštini Ulcinj, 15 u opštini Bar, 32 u Budvi, 9 u Tivtu, 15 u Kotoru, i 21na teritoriji opštine Herceg Novi. Predviđeno je da se tokom sezone odradi ukupno 10 analiza, i to u periodu od početka juna do kraja septembra.