Kusovac: Tivat i u 2020. veliko gradilište

Na području tivatske opštine trenutno su u toku radovi na izgradnji dva kružna toka, pomoćnom terenu Fudbalskog kluba „Arsenal“, sportskim terenima u Donjoj Lastvi, asfaltiranju ulica, izgradnji saobraćajnica, te kanalizacione mreže  u Gornjem Kalimanju… Tako će i ove godine Tivat biti veliko gradilište u kome se realizuju brojni infrastrukturni projekti.

Na dva kružna toka, u Gradiošnici i kod „stare Opštine“, bilo je zaostaja u radu.

„Visokonaponski kabal u Gradiošnici  je bio dosta nizak, morao se izmještati, pa su se pravili i  određeni bajpasevi, a kod ’stare Opštine’ moralo se zastati zbog elektro kabla slabe struje, kojeg nije bilo u katastru, te zamjene azbestnih, vodovodnih cijevi sa poluetilenskim“,  pojasnio je predsjednik Opštine, dr Siniša Kusovac, uzroke zastoja u samoj izgradnji kružnih tokova.

Izvođač kružnog toka u Gradiošnici je nikšićka kompanija „Mehanizacija i programat“, a investicijaa iznosi 534 hiljade eura. Kružni tok kod stare opštine gradi podgorička kompanija „Vukotić Trade“, a njegova vrijednost je 306.000 eura. Kusovac se nada da će oba kružna toka biti završena do sredine marta.

Za treći kružni tok na Seljanovu odabran je izvođač radova, firma „Akropolis“ iz Nikšića i trenutno je u toku procedura oko zaključivanja ugovora. Vrijednost te investicije je oko 300 hiljada.

„Taj tender je ponovoljen jer je Regionalni vodovod potpisao ugovor o izgradnji cjevovoda put Herceg Novog. Cjevovod koji se spušta od rezervoara u Mažini jednim krakom zahvata kružni tok na Seljanovu pa da se ne bi desili dodatni radovi koji nisu bili predviđeni projektnim zadatkom sa tim smo sačekali i inkorporirali smo projekat Regionalnog u projektni zadatak trećeg kružnog toka čija bi izgrdanja trebala uskoro da počne“, objasnio je Kusovac naglasivši da će kružni tokovi, u cilju rasterećenja turističke sezone, biti završeni do marta.

Do kraja avgusta ove godine, kako je  kazao prvi čovjek Opštine, trebalo bi da se završi eksproprijacija zemljišta, a od septembra da se fazno uđe u izgradnju bulevara kroz Tivat, koji bi trebalo da se završi za oko dvije do tri godine.

„U toku je i postupak odabira izvođača za rekonstrukciju kule u kompleksu ‘Buća Luković’ pa očekujemo da uskoro počne restauracija tog objekta. Predračunska vrijednost posla je oko 95 hiljada eura, od kojih je 50 hiljada izdvojilo Ministarstvo kulture, a preostali dio će uložiti Opština. I sa tim projektom zaokružićemo ulaganja u objekte kulture“, kazao je predsjednik opštine.

Za pomoćni teren „Arsenala“, kazao je Kusovac, stigla je vještačka trava iz Holandije i očekuje se da će teren vrlo brzo biti u funkciji, saobraćajnica Gornje Seljanovo je u završnoj fazi, a treća faza puta u Cacovu se intenzivno radi.

Svlačionice koje su dio sportske infrastrukture na terenu u Donjoj Lastvi su završene i kreće se sa izgradnjom samih terena i jedne bočne ulice, kako bi vlasnici objekata u tom dijelu grada imali  nesmetan prolaz do njih.

„U Gornjem Kalimanju krenuli su radovi na izgradnji kanalizacije gdje se vrši zamjena cijevi, a asfaltiranje ulica iznad magistrale po mjesnim zajednicima zatvorićemo asflatiranjem centralnog puta u Gradiošnici. Do sada je završeno asfaltiranje u MZ Lepetane, Donja Lastva, Centar iznad stare opštine. Saobraćajnica kroz Radoviće je završena, ali treba uraditi ruinirane ivice puta u Krašićima“, kazao je predsjednik Opštine, naglašavajući da su urađene sve neuralgične tačke, putevi kroz koje su prošle vodovodne i kanalizacione cijevi.

Da bi se nastavili radovi na izgradnji kanalizacije u Donjoj Lastvi neophodno je tehnički riješiti problem tunelovanja ispod kuće Doskovića. „Dva puta smo raspisivali javni poziv, ali nismo mogli doći do firme sa adekvatnim licencama koja bi mogla ući u posao“, kazao je Kusovac istakavši da je to veliki problem.

Predsjednik Opštine je najavio useljenje Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju do kraja februara. „ Ministarstvo rada i socijalnog staranja u koordinaciji sa UNDP- em  je raspisalo javni poziv za nabavku mobilijara, čekamo da se odabere ponuđač a do tada će se okončati završni, vanjski  radovi“, kazao je Kusovac.