Kusovac i Krivokapić : Građani Tivta neće imati posljedica zbog Ugovora o vodosnadbijevanju golf terena na Luštici

Veliku pažnju javnosti pa i političke, izazvao je Ugovor o snadbijevanju prerađenim otpadnim vodama između opština Tivat i Kotor i kompanije „Luštica Development“.

Tim povodom gosti današnjeg jutarnjeg programa bili su predsjednik Opštine dr Siniša Kusovac i direktor javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Tivat, Alen Krivokapić.

Na pitanje šta je suština ugovora čime omogućavamo vodu za golf terene na Luštici, Kusovac je kazao: „Suština ugovora jeste da postrojenje za preradu otpadnih voda određenu količinu prerađene otpadne vode, uz određenu cijenu distribuira Luštici Development u cilju snadbijevanja golf terena sa svim pravima, odgovornostima koje slijede iz ovoga ugovora. Ugovor je rađen skoro dvije godine, odnosno usaglašen i na osnovu takvog usaglašavanja došlo je do finalnog dokumenta koji je trebao da se nađe na jučerašnjoj sjednici, a naravno da će danas biti na dnevnom redu i iskreno se nadam da će biti usvojen.

Kusovac je pojasnio zašto je ova tačka data kao dopuna i to na posljednjoj sjednici u ovom sazivu:

„Upravo kao što sam rekao da je do usaglašavanja došlo, pošto je ugovor na engleskom i crnogorskom jeziku da bi bilo precizno tačno i što se tiče parametara i odgovornosti odnosno klauzula za jednu i drugu stranu, ali i treću jer je i postrojenje za preradu otpadnih voda potpisnik, to je jedini i isključivi razlog“, istakao je Kusovac.

O tehničkim detaljima ugovora Alen Krivikapić je istakao: „Infrastruktura za vodosnadbijevanje Luštice je izgrađena u punom kapacitetu koja će biti u konačnom kada bude izgrađena Luštica. Već prvim investicijama Opštine Tivat za obalu Đuraševića i razvoj Radovića postavljena je cijela infrastruktura, što znači da do cijelog „Orascoma“ imamo maksimalni postavljen kapacitet vode, za sve njihove potrebe kako je i predviđeno inicijalnim planskim dokumentima. Kako nisu ni razvili cijelo naselje, oni do sada ne uzimaju pune kapacitete, već samo dio, a kapacitet podrazumjeva kompletno vodosnadbijevanje za sve potrebe Luštice Development.

Komentarišući jednu od ugovornih obaveza koja glasi „ ako se ne obezbjedi otpadna voda u roku od 72 sata, dužni smo da obezbjedimo vodu iz gradskog vodovoda“, Krivokapić je kazao da je tačno da mi moramo nadoknaditi nedostatak vode iz lokalnog vodovoda: „Tu postoji stavka kako će se distribuirati tačno po godinama, prve, pa naredne dvije godine i poslije toga od 2024. pa do kraja ugovora. Pod uslovom da ne budu dovoljne količine vode i kvaliteta i kvantiteta iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda“, ističe Krivokapić. On je na pitanje novinara da li ćemo imati restrikcije u tom slučaju naglasio da jedna od stavki ugovora predviđa da se voda prioritetno daje građanima, a tek onda na Luštici. Znate i sami kada su bili požari tada smo vodu prioriteno davali za građane pa tek onda za razvojne projekte, znači da su nam uvijek prioritet bili građani. Znate i sami da voda odlazi od toga mjesta i nadam se da ćemo i ovaj put posebno voditi računa o tome“, poručuje Krivokapić.

O ostalim obavezama tivatske strane i mogućnosti posljedica ovog ugovora po građane Tivta, Kusovac je rekao da ni u jednoj varijanti ne može doći do ugroženosti vodosnadbijevanja građana Tivta, a po njegovim riječima, štetu od ovoga ugovora opština Tivat nema. Nema je iz prostog razloga zato što je u ugovoru precizirana cijana za prerađene otpadne vode, za distribuciju vode odnosno nabavku vode. U ugovoru je definisano da regulatorna agencija za energetiku daje saglasnost. Ugovor stupa na snagu tek kada agencija da saglasnost i ponovo taj ugovor mora ići na verifikaciju. Što znači da postrojenje za preradu otpadnih voda sklapanjem ovoga ugovora ima dodatni izvor finansiranja svog preduzeća za vodu koja njemu predstavlja finalni proizvod, a za Lušticu Bay nasušna potreba tehničke, prerađene vode za snadbijevanje golf terena.

Krivokapić je kazao da imamo dvije cijene vode koje se spominju u ugovoru. Jedna cijena je ona otpadnih voda, a druga je cijena vode iz vodovoda. I jedna i druga, kako je kazao podliježu obavezama regulatorne agencije, znači na cijene mora dati saglasnost agencija i na kraju SO Tivat na osnovu predloga regulatorne agencije. Prema njegovim navodima cijena će biti obrađena na osnovu svih parametara,  ulaznih i izlaznih za tu vodu. Teka kada ugovorne strane daju mišljenje nakon izjašnjenja regulatorne agencije, kako je kazao i kada se ustanovi da li je to zakonito ili ne, formiraće se cijene vode.

Na konstataciju da su protiv ovog ugovora sve opozicione partije, ali i koalicioni partneri HGI i SD te da je praktično samo DPS podržao ugovor, Kusovac je kazao da misli da je problem u tome što ugovor nije sagledan u potpunosti, odnosno njegova suština: „Ugovor ima nekoliko dijelova, a to su dijelovi koji se tiču tehničkih karakteristika i dijelovi finansijskih karakteristika i ono na čemu Luštica Bay ne insistira, a to je salinitet koji su izuzeli iz ugovora sve dok postrojenje ne dostigne određene standarde i po tom osnovu. Kada se ugovor sagleda iz sva tri aspekta dolazimo do zaključka da ovaj ugovor nije štetan po najmanje dva osnova, a to je za građane, pa vodosnadbijevanje i na kraju ekonomske štete. Mislim da to treba još bolje objasniti i koalicionim partnerima i opoziciji. Najlakše je u startu napadati, a mnogo je teže sjesti i doći do argumenata sa jedne i druge strane da bi se izveo kvalitetan zaključak“, poentirao je Kusovac.