Kupališta dostupna građanima

Po Atlasu crnogorskih plaža i kupališta na teritoriji opštine Tivat za period od 2019. do 2023. godine, na lokaciji 6C, lokacija ispred hotela “La Roche” i restorana “Bevanda”, nije planirano postavljanje šanka sa terasom, stoji u odgovru iz Opštine na pitanje da li je u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta ispod hotela „La Roche“ i restorana „Bevanda“ planirano postavljanje šanka sa terasom i šta je planirano na tom mjestu?
„Dio te lokacije, koja se odnosi na prostor ispred hotela “La Roche” je predviđen da bude javno kupališe, bez plažnog mobilijara. Po definiciji ‘kupalište bez plažnog mobilijara’ je javno kupalište na kojem nije dozvoljeno postavljanje plažnog mobilijara, (suncobrani i ležaljke). Površina navedenog plažnog prostora je 700 m2, a dužina kupališta je 40 metara“, stoji u obrazloženju Službe predsjednika Opštine i ističe da je drugi dio lokacije 6C, ispred restorana “Bevanda” planiran je kao hotelsko kupalište.
Povrđina tog plažnog prostora je 450 m2, dužine 30 metara. Po definiciji “hotelsko kupalište” je uređeno i izgrađeno kupalište namijenjeno samo hotelima visoke kategorije, sa 4 i 5 zvjezdica.
Po Atlasu crnogorskih plaža i kupališta na teritoriji opštine Tivat, za period od 2019. do 2023. godine, kupalište označeno kao 5A, koje se odnosi na prostor na kojem se nalazi svjetionik na Ponti Seljanovo, planirano je kao javno kupalište, bez mogućnosti postavljanja plažnog mobilijara. Taj prostor biće dostupan i slobodan za korišćenje svim posjetiocima, objašnjavaju iz Opštine.
Ističu da će kontrolu toga prostora sprovoditi nadležni inspekcijski organi zaduženi za prostor morskog dobra.