Kumburović novi direktor Opšte bolnice Kotor

Internista kardiolog dr Davor Kumburović biće direktor Opšte bolnice Kotor u naredne četiri godine.

Na osnovu javnog konkursa, ovu odluku koja je stupila na snagu juče, donio je ministar zdravlja Kenan Hrapović. Kumburović je rođen u Kotoru 1978. godine gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet u Kragujevcu upisao je 1997/98. godine, a završio 2004. godine. Nakon obavljenog pripravničkog staža, polaže i obavezni stručni ispit u Beogradu. Potom počinje da radi u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Kotoru, a nakon toga u Opštoj bolnici Kotor. Specijalizaciju iz oblasti interne medicine upisuje 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu i završava je u roku. Subspecijalizaciju iz oblasti kardiologije na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu završio je sa odličnim ocjenama. Predsjednik je kotorskog Fudbalskog kluba Bokelj dvije godine. U Opštoj bolnici Kotor radi od 2006. godine. Dosadašnji direktor te zdravstvene ustanove je prim.dr Ivan Ilić.

(Pobjeda)