ad rem

Kulturno – edukativni centar „AD REM“

Kulturno edukativni centar „AD REM“ u Tivtu počeo je sa radom početkom ovog mjeseca, a tim povodom na našim talasima ugostili smo Andrijanu Vujičić, profesoricu srpskog jezika i južnoslovenskih književnosti i magistricu crnogorskog jezika koja vodi novinarske radionice, školu glume i kulture govora, kao i kurs kreativnog pisanja.

„AD REM je formiran sa ciljem da unaprijedi kulturan život djece i omladine u Tivtu. Polazimo od mališana koji uljepšavaju naš život svakodnevno, trudimo se da svakog dana otkriju nešto novo, ali prije svega da otkriju sebe, a zatim svijet koji ih okružuje. Dobna granica je 3 godine, u principu svako dijete koje želi da sazna nešto novo može pronaći svoje mjesto kod nas jer imamo tim stručnih ljudi koji će približiti djeci sve ono što žele da znaju. Nije toliko bitan uzrast, bitno je da je dijete motivisano, a onda je naša dužnost da u skladu sa uzrastom pružimo djetetu ono što želi“.
Govoreći o konceptu novinarskih radionica, Andrijana je rakla da učestvovanjem u novinarskim radionicama djeca upoznaju istoriju crnogorskog i svjetskog novinarstva, aktivno pristupaju medijima i medijskim sadržajima, vježbaju pisanje različitih oblika novinarskog izražavanja, proučavaju novinarsku etiku, posjećuju medijske kuće, razgovaraju s novinarima, te se sa novinarstvom i novinarskim pozivom susreću na najzanimljiviji način. Prema njenim riječima, ono što je takođe važno je da su informacije koje usvoje tokom učešća u radionicama djelimično vezane za nastavni progam iz Crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti, pa se mogu primjeniti i tokom polaganja eksterne mature i polumature.djecica
„Vezano za školu glume i kulturu govora, pripremili smo ciklus pozorišnih radionica u kojima djeca bude svoj duh i tijelo na najkreativniji način, a istraživanjem svojih sposobnosti i umijeća traže autentičan izraz na sceni. Spojem verbalne i neverbalne komunikacije kod djece, otkrivamo za što su sposobni verbalno. Svako djete koje smatra da dobro recituje, dobija pohvale u školi sigurno je da ima dobar govorni nastup, a uz to ako je u stanju da neverbalno iskaže neke segmente, svakako je rođeno za glumu. Prilazimo individualno svakom djetetu, u suštini je sve stvar vježbe. Kroz različite lingvističke i stilske vježbe djeca će prepoznati koje to greške inače prave i kako ih ispraviti . Jačanje samopouzdanja je najvažniji faktor zato što je to korisno i za život i za školu. Ako nisu sigurni u sebe teško će nastaviti obrazovanje . Sa druge strane, nije dovoljno samo posjedovati znanje već je potrebno iskazati ga pravim riječima i djelima. Kurs kreativnog pisanja namjenjen je osnovnoškolcima i odraslima. Ideja je da se polaznici uz stručnu pomoć motivišu za pisanje i izražavanje misli i interesovanja, čime će osloboditi svoj duh.ptica u gnijezdu Potrudićemo se da sve ono što spava u njima probudimo i njegujemo na pravi način zato što pisanje znači stvarati, a stvaranjem nadograđujemo sebe. Kao što je svaki čovjek sposoban da sanja i da doživi nešto u tom snu, ako je probuđen na pravi način,biće sposoban i da to prenese na papir, na stvarni svijet. Pri našem centru radi i škola stranih jezika u kojoj polaznici imaju mogućnost biti u grupama ili pohađati kurs individualno. Crnogorski jezika kao strni je već počeo sa radom. Takođe imamo predavače italijanskog, engleskog, francuskog, ruskog i njemačkog jezika“.
U sklopu AD REMA postoji i škola malih istraživača koja se održava vikendom i podrazumjeva radionice na određene teme. morsko dnoDjeca su već imala priliku upoznati se sa morskim svijetom kroz radionicu „Čarobno morsko dno“ i saznati više o pticama na radionici „Ptica u gnijezdu“.