Krtoljani kategorično protiv gasovoda kroz naselje

Duže od tri sata sinoć je u Radovićima trajao zbor građana Mjesne zajednice Krtoli. Zboru je prisustvovalo tridesetak građana kao i predsjednik opštine Siniša Kusovac sa svojim saradnicima. Najveću polemiku izazvala je tačka Dnevnog reda vezana za gasovod koji je planirano da prođe preko zemljišta u Krtolima.
Predsjednik Siniša Kusovac istakao je da je Opština dala neke primjedbe vezano za gasovod i da će kada bude glavna javna rasprava o tome biti više priče.

Poznato nam je otprilike kuda će ići taj gasovod, kreće od Azejberdžana a ta trasa zavisi od javne rasprave, od nas samih, kao i od projekcije imajući u vidu prostorni plan posebne namjene obalnog područja i ostalog. Budite sigurni da smo uložili prigovor po ovom osnovu. Ostalo nam je da vidimo kad dođu projektanti i izlože koncept i kuda ide ta trasa, biće dovoljno vremena i prostora da uložimo prigovor i da li ta trasa treba da ide ovuda ili treba da ide nekim drugim putem“ istakao je predsjednik Kusovac.

Predsjednik MZ Krtoli Savo Klakor istakao je da su projektanti dolazili prije petnaestak dana kako bi sa mještanima razgovarali o trasi gasovoda, a da su prije toga posjetili Opštinu koja je ipak izašla u susret Krtoljanima i dozvolila da se uključe u pitanje oko gasovoda s obzirom da se radi o njihovom zemljištu.
Krtoljani su kategorično protiv gasovoda po zemlji, već su dali predlog da ide podmorskim putem do Tivta, kao što je kroz Albaniju i od Ulcinja, Bara do Tivta.
Klakor je istakao da je sinoćni zbor organizovan baš iz tog razloga kako bi mještani bili upoznati sa informacijama sa kojim sada raspolažu.

Promjene će zavisiti od našeg stava, od stava Opštine Tivat kao i od države Crne Gore“-kazao je Klakor.

Prema predsjedniku opštine, ovo je samo početni korak u procesu koji tek slijedi kako bi svi bili uključeni i da se riješi na način kako ne bi bilo na uštrb mještana.

Sekretarka Tamara Furtula je kazala je da je  2017.  održana Javna rasprava o Master planu gasifikacije koju je organizovalo Ministarstvo ekonomije: „ Opština Tivat je na Master plan dala primjedbe kao i na Prostorni plan posebne namjene za obalno područje Crne Gore koji je sprovodilo Ministarstvo Održivog razvoja i turizma. Prvog novembra 2019 u posjetu opštini Tivat došli su stručnjaci iz oblasti biologije i sociologije koji rade na izradi Elaborara procjene uticaja na životnu sredinu koje smo uputili na MZ Krtoli kako bi građane kontaktirali prilikom obilaska terena. Takođe smo im dali primjedbe opštine Tivat iz 2017 godine“.

Futula je naglasila da su u dopisu 2017 godine upućenom Ministarstvu ekonomije, takođe ukazali na činjenicu da su građani MZ Krtoli preko čije teritorije prolazi trasa gasovoda izrazili protivljenje toj trasi gasovoda.

Mislim da treba sve uraditi da ne dođe do te javne rasprave i da to bude pred svršen čin dovedeno na ovakav način“, naglasio je Kusovac.

Ivan Starčević predstavnik Matice Boke i bivši predsjednik MZ Krtoli kazao je da je ova trasa, po zemlji,najjeftiniija za izradu.

Mi smo se kao MZ u to vrijeme sastali sa Grbljanima dogovorili da nećemo dozvoliti da gasovod prolazi preko naselja. Evo pogledajte kako je u Hrvatskoj. Ako onu poštuju svoju zemlju zašto ne bi mogli i mi. Ovo je više geopolitički nego ekonomski projekat. Amerikanci ga finasiraju. Predviđeno je za snadbijevanje između 7 i 10 miliona domaćinstava. Dobra strana za nas je što taj gasovod nije urctan van prostorima van Crne Gore, a loša stvar je što je ucrtan u neke planske dokumente. U prostorni plan obalnog područja je ucrtana ova trasa. Problem je što ova trasa prolazi preko naseljenih mjesta-naglasio je Starčević istakavši da primorje ima izuzetno malu potrebu za gasom i da se preporučuje solarno ili neko alternativni način grijanja ali svakako ne gas. Predsjednik MZ Savo Klakor je dodao da je važno da znaju namjere kako bi zaštitili svoje interese.
Predsjednik opštine Siniša Kusovac je naglasio da dobro zna šta im je činiti kada je u pitanju trasa gasovoda:

Tačno je da trasa ide Bar – Ulcinj podmorjem i u petak im je rečeno zašto se to ne nastavi tako i ovdje. Čekamo da dođu i naredni put da im se to kaže, da to bude jedan od uslova, jedna od alternativa da na takav način ide i da se kaže koji su nedostatci ako se ne bude išlo na takav način. Što mora da se ide po kompleksu Đuraševića, što mora da se vrši eksproprijacija, narušava izgled i ima potpuno drugačiji izgled kada gasovod prođe zemljanim putem. Ali morate ostaviti nama vremena, i kabinetu i predsjedniku da dođu ovako prekoputa i meni u lice kažu „Idemo tuda“ pa da vidimo koji su razlozi. Zašto tuda? Te prilike još nije bilo i mislim da bi trebalo sve uraditi da ne dođe baš do te Javne rasprave i da to bude svršen čin dovedeno na ovakav način„, otvoreno je odgovorio predsjednik Kusovac. Mještani su izričito protiv prolaska gasovoda preko teritorije MZ Krtoli i opštine Tivat je zaključak prve tačke, odnosno rasprave o trasi gasovoda.

Slično interesovanje izazvala je druga tačka Dnevnog reda a riječ je o Nacrtu poreza na nepokretnosti. Sekretarka Sekretarijata za  finansije i lokalne javne prihode Rajka Jovićević je upoznala prisutne da je prije podne održana centralna Javna rasprava, da  u bili u obavezi da je donesu i da će ići na sledeće Skupštinsko zasjedanje a sve na osnovu novog Zakona o porezu na nepokretnosti koji je usvojen u aprilu ove godine. U radnoj grupi Zajednice opština na izradi usklađenog modela oporezivanja, predstavnica opštine Tivat i resornog Sekretarijata bila je Jasmina Pejović. Prisutne je detaljno upoznala sa onim što se mijenja i odgovarala na brojna pitanja, pojašnjavala nedoumice i ukazivala na mogućnosti.

Sve stope smo zadržali na nivou prethodne odluke i kad su objekti u pitanju i kad je zemljište u pitanju. Jedina izmjena se odnosi na lokacije nepokretnosti. U odnosu na prethodnu odluku, primjetili smo da nam zone nisu adekvatno određene, prvenstveno ista zona je bila prvi red do mora i prvi uz magistralu. Zone sun am bile napravljene prema onome kolko , gdje, neka nekretnina vrijedi. Ovom odlukom smo htjeli to ispraviti”, pojasnila je Pejović i dodala da građani koji imaju nekretnine u tim dijelovima mogu očekivati povećanje poreza ali ne neko drastično.

Primjera radi, objekat od 200 kvadrata na Đuraševića obali u prvom redu koji je imao porez 150 eura, sada će imati 180.

Porez na zemljište se neće promijeniti ni za cenat a povećanje poreza se može očekivati samo u promjeni zona” kazala je Pejović i pozvala one kojima treba više informacija da dođu u Sekretarijat gdje će im sve biti detaljno pojašnjeno.

Građani su ipak imali mnogo pitanja o zonama pa je nekoliko puta ponovljeno da je tržišna vrijednost nekretnina osnovica za obračun poreza. Mještani Krtola su, po ko zna koji put, ponovili kritiku na račun postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz koga se širi nepodnošljiv “miris” što direktno utiče na kvalitet mjesta a time dolazak i odlazak gostiju.

Govoreći o aktivnostima MZ Krtoli, Klakor je upoznao mještane sa onim što je do sada rađeno a mještani između ostalog, potencirali problem saobraćajnice od kružnog toka do Radovića, posao rekonstrukcije osnovne škole, trga u naselju, doma kulture i drugih infrastrukturnih projekata.