Kreativnost u eri vještačke inteligencije

Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom “Svetozar Marković” iz Beograda danas u 13 sati u multimedijalnoj sali Centra organizuje predavanje “Kreativnost u eri vještačke inteligencije: da li će ljudi i dalje biti konkurentni na tržištu rada budućnosti”. Predavač je dr Adam Sofronijevića.
Adam Sofronijević je zamjenik upravnika Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“. Doktor filoloških nauka, master menadžmenta i master bibliotekarstva postao je na Univerzitetu u Beogradu. Objavio je više od 60 recenziranih naučnih radova, uključujući članke u časopisima i poglavlja u monografskim publikacijama sa impakt faktorom.
Prezentovao je svoja istraživanja na naučnim konferencijama u 14 evropskih zemalja i držao predavanja na brojnim konferencijama i radionicama u vezi sa temom kulturnog nasljeđa. Predvodio je više od 10 projekata digitalizacije kulturnog nasljeđa od nacionalnog značaja i bio dio nekoliko CIP ICT PSP i Horizon2020 projekata i COST akcija Evropske unije.