Kontrole u cilju suzbijaanja krivolova na Solilima

„Uz prisustvo službenika Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom koje upravlja ovim rezervatom, republički inspektor za ribarstvo u junu mjesecu izvršio je kontrolu nezakonitog ribolova u granicama posebnog rezervata prirode ‘Tivatska solila’. Iako je bilo više prijava o sporadičnom ulasku u zaštićeno područje sa ciljem izlova ribe i drugih organizama, tokom obilaska nisu zatečena lica u nezakonitom ribolovu unutar granica samog rezervata“, saopštili su iz Morskog dobra.

Međutim, kako su lokacije Tivatska solila, kao i ušće Široke rijeke (od ušća rijeke u more uzvodno u dužini od 1 km) Pravilnikom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja utvrđene kao ribolovni zabran, odnosno zaštićena ribolovna područja u kojima je u skladu sa Zakonom o morskom ribarstvu i marikulturi zabranjena svaka vrsta ribolova, izvršena je kontrola i područja Široke rijeke gdje su na samoj obali, odnosno pristaništu zatečeni ribolovni alati za privredni ribolov koji nijesu obilježeni i za koji se nije moglo utvrditi vlasništvo.

S obzirom da je držanje ribolovnih alata i sredstava bez dozvole za ribolov na plovnim objektima, obali i u pristanistima zakonom zabranjeno, uz asistenciju policije izvršeno je privremeno oduzimanja ribolovnog alata od N/N lica, do okončanja postupka i to:  18 samolovki sa signalima, 7 parangala sa 50 do 70 udica i ribolovne mreže ukupne dužine od oko 1000 metara, navode iz JP Morsko dobro.

U cilju  potpune zaštite ribolovnih zabrana na lokacijama Široka rijeka i Solila, nadležne službe i inspekcijski organi u saradnji sa službenicima Javnog  preduzeća za upravljanje morskim dobrom koje upravlja rezervatom prirode „Tivatska solila“ nastaviće kontrolu ovog područja i u narednom periodu, najavaili su iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.