Kontrola poštovanja Zakona o zaštiti i zdravlju na radu

Inspekcija rada u Tivtu vrši kontrolu poštovanja Zakona o zaštiti i zdravlju na radu

Inspektorka za rad Dragana Nikolić danas je kontrolisala tivatska javna preduzeća i ustanove, među kojima i Radio Tivat. U našoj kući ispoštovane su sve propisane mjere, konstatovala je inspektorka.

Kazne za prekršioce su veoma visoke, kako za pravna lica tako i za odgovorne rukovodioce u firmama.