KONTRA STAV: Ideja o izgradnji višeetažne garaže na parkingu u parku

Opština Tivat je sprovela javnu raspravu o Nacrtu Programskog zadatka sa elementima UTU i Odluci o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa- javne garaže u obuhvatu DUP‐a Tivat Centar. Cilj je rješavanje pitanja parkiranja u centru, ali je po ocjeni stručnjaka zaštite i planiranja prostora lokacija postojećeg parkirališta uz Ljetnjikovac Buća potpuno neprimjerena za izgradnju ovakvog sadržaja.

Ideja Opštine Tivat je da se na mjestu parkinga u parku, koji ima 183 parking mjesta, gradi višeetažna garaža koja bi trebalo da ima oko 400 parking pozicija. Time bi se broj parking mjesta u strogom centru grada uduplao u odnosu na sada raspoloživ broj. Međutim, u pitanju je veoma osjetljiva lokacija, značajna iz perspektive zaštite prirode, zaštite kulturnih dobara, ali i ukupnog kulturnog pejzaža strogog centra našeg grada, upozoravaju iz Društva prijatelja bokeške baštine. Arhitekta Slobodan Bobo Mitrović za Radio Tivat objašnjava:

„To su objekti vulgarnosti, crne tačke u urbanizmu jednog grada, kada vi u srcu jednog tako pitomog prostora uvaljujete ugljenmonoksid, a pri tom uopšte nemate gorući problem saobraćaja i parkiranja u tom dijelu Tivta, izuzev tokom dva mjeseca ljeta.“

Po riječima predsjednika Opštine Tivat, Željka Komnenovića, pitanje parkiranja u centru grada je gorući problem, ne samo tokom ljeta, nego tokom cijele godine. Ni sam nije sretan sa izborom lokacije, ali tvrdi da Opština Tivat ne posjeduje drugi prostor pogodan za ovu namjenu.

„Idejni projekat će pokazati da li se ovaj prostor može realizovati u tom smislu. Ja negdje ipak mislim da arhitekte mogu da nađu rješenje koje je dopadljivo, koje neće dodatno ugroziti taj prostor, koje će ga možda i valorizovati.“

Opština Tivat se za mišljenje po pitanju ideje izgradnje garaže na mjestu „Arsenalskog parkinga“ obratila Upravi za zaštitu kulturnih dobara i njenom novom direktoru, Mladenu Zagarčaninu.

„Ja sam sa njim (Mladenom Zagarčaninom) imao veoma konstruktivan sastanak na ovu temu, a sa idejom smo upoznali i Glavnog državnog arhitektu, gospodina Mirka Žižića, koji je zajedno sa mnom obišao tu lokaciju. On je rekao da je ideja OK, da je jedina problematika vezana za zelenilo.“

Predsjednik Komnenović poziva na dogovor i saradnju i poručuje da intencija lokalne uprave nije da devastira ambijent, već da riješi „gorući problem parkiranja.“ Po njegovim riječima, krajnju riječ će dati struka- kako konzervatori, tako i geotehnološka istraživanja lokacije koja su u toku, ali i sami građani.

Arhitekta Slobodan Mitrović ističe da su Zakon o zaštiti kulturnih dobara i Zakon o zaštiti prirode decidni, te će reakcije institucija sistema na ovu ideju Opštine Tivat biti mjera njihove stručne i profesionalne odgovornosti i poštovanja zakona.

 

Kompletnu emisiju Kontra stav poslušajte u nastavku: