More kod Ostrva cvijeca

Kontrola morske vode na 90 lokacija

Ovogodišnjim Programom praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode, za čiju realizaciju je, javnim tenderom, angažovan Institut za biologiju mora, predviđeno je petnaestodnevno uzorkovanje morske vode na 90 lokacija duž crnogorskog primorja, u periodu od maja do oktobra.

Ovaj monitoring obavlja se radi uvida u sanitarnu ispravnost i kvalitet mora na kupalištima, a u skladu sa Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, saopšteno je iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.
Radi kvalitetnije prezentacije i dostupnosti podataka o kvalitetu morske vode građanima i turistima, Javno preduzeće je, takođe javnim tenderom angažovalo preduzeće „WIN soft“ d.o.o. iz Podgorice za izradu softverskog aplikativnog sistema za obradu i prezentaciju podataka, kojem se može pristupiti preko interneta.