Kontinuirana ulaganja Opštine Tivat u obrazovanje

Opština Tivat je protekle četiri godine (2016-2020) intezivno ulagala u oblast obrazovanja, pružajući potrebnu podršku osnovnim i srednjim školama, ali i predškolskim ustanovama koje rade na teritoriji Tivta – saopšteno je iz Opštine Tivat.

Podrška je pružana i tivatskim učenicima, bez razlike u tome da li pohađaju škole u svom ili u susjednim gradovima. Ukupna ulaganja Opštine Tivat u obrazovanje, za period od 2016. do sredine 2020. iznose gotovo 800.000,00€.

Investirano je u objekte, pripadajuću infrastrukturu, a krucijalni projekti, realizovani su uz finansijsku podršku Ministarstva prosvjete. “Od 2016. pa sve do sredine 2020. ka tivatskim školama realizovana su infrastrukturna ulaganja u iznosu od 297.500,00€. U želji da našoj djeci obezbjedimo što bolji i sigurniji prostor za rad i razvoj, odgovarali smo na potrebe škola, bilo da se radi o sanaciji prilaznih puteva ili o manjim unutrašnjim radovima”, kazao je predsjednik opštine Tivat Siniša Kusovac.  “Ovim iznosom: opremani su kabineti, uređivani prilazi, izvođeni neophodni unutrašnji radovi, postavljane ograde i sistemi video-nadzora kako bi se povećala bezbjednost učenika, sanirani sistemi grijanja, promijenjena bravarija, instalirani klima-uređaji i druga potrebna oprema”, naglasio je Kusovac.

Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti Opštine Tivat, nagrađivao je najbolje i redovno obezbjeđivao stipendije onima sa najboljim akademskim uspjehom. “U ovu svrhu godišnje se usmjeri oko 35.000,00€, pa je tako od 2016., pa do sredine 2020. godine najboljim tivatskim učenicima i studentima pružena finansijska podrška u iznosu od preko 179.000,00€.Smatramo da je ulaganje u tivatske učenike i studente, važna investicija u budućnost Tivta”, naglasila je sekretarka Dubravka Nikčević.

Opština Tivat, iako to nije zakonska obaveza lokalne uprave, je 2016. godine po  prvi put obezbjedila besplatne komplete udžbenika za sve đake prvake. Već od školske 2019. godine, besplatne udžbenike dobili su polaznici prvih, drugih i trećih razreda osnovne škole. U ove svrhe utrošeno je više od 75.500,00€, a namjera je pružiti podršku roditeljima i djeci, te ih ohrabriti prilikom ulaska u svijet sticanja novih znanja. Važno je istaći da za učenike pripadnike RE populacije, udžbenike obezbjeđuje Ministarstvo prosvjete.

U sektoru obrazovanja i integracije pripadnika RE populacije u obrazovni sistem, Tivat se diči izuzetno uspješnim i nagrađivanim projektom “RE asistent i medijator u nastavi”, koji podrazumijeva saradnju na relaciji roditelji/učenik – medijator/asistent – nastavnik/uprava škole. Opština na godišnjem nivou izdvaja i sredstva za prevoz učenika pripadnika RE populacije do škole i vrtića.

Lokalna uprava subvencionira linisjki prevoz djaka na teritoriji opštine, pa je ukupan iznos sredstava utrošenih u ove svrhe od 2016. godine preko 146.000,00€.

Razumijevajući potrebe učenika i nastavnika, Opština Tivat predstavlja oslonac kada je u pitanju učešće na brojnim seminarima, sajmovima, takmičenjima, izložbama, kako bi se podstakao svaki izuzetan rezultat i kako bi se stvorili uslovi za dalji razvoj i napredovanje. U protekle 4 godine, u ove svrhe utrošeno je 96.780,00€.

Obrazovne institucije u Tivtu imaju podršku, i privatnog sektora, domaćih i stranih kompanija, koje izlaze u susret potrebama škola. Lokalna uprava, nadležno Ministarstvo ali i pomenuti privatni sektor odgovaraju na zahtjeve učenika i uprava škola, sa željom da djeca Tivta uče i napreduju okruženi dobrim uslovima, savremenim sredstvima, uz mogućnost da iskažu i predstave svoja znanja i talente.

Opština Tivat i Ministarstvo prosvjete za naredni period planiraju adaptaciju određenog broja učionica u OŠ “Drago Milović”, kako bi se lakše organizovao rad sa djecom, a Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti nakon procedure javnih nabavki, završava aktivnosti oko nabavke udžbenika za prva tri razreda osnovne škole, te poklon paketića za prvake.  Ovo je ujedno i način da lokalna uprava djeci čestita polazak u školu, uz nadu da će epidemiološka situacija omogućiti redovan rad škola i vrtića – zaključuje se u saopštenju.