Konkurs za upis na prvu godinu studija

Univerzitet Crne Gore (UCG) raspisao je danas konkurs za upis 3.506 studenta u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2020/2021. godinu, koji se finansiraju iz budžeta. Na 19 fakulteta UCG, studenti će moći da odaberu jedan od 64 studijska programa.
Najviše slobodnih mjesta ima ne Ekonomskom fakultetu 390, zatim Filološkom 355, Elektrotehničkom 330, Filozofskom 305, Pomorskom 260, Pravno 240, Prirodnom matematičkom 230, Medicinskom 205, Mašinskom 200 studenata. Na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo mjesta ima za 180 studenata, Biotehničkom 155, Fakultetu političkih nauka 140, Fakultetu za sport i fizički vaspitanje 120, Metalruško-tehničkom 115, Građevinskom 110 studenata.
Na Arhitektonskom fakultetu mjesta ima za 60 studenata, Fakultetu likovnih umjetnosti 40, Muzičkoj akademiji 36, Fakultetu dramskih umjetnosti 35 studenata.

Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija. Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Zbog aktuelne situacije i primjene mjera prevencije i sprečavanja širenja koronavirusa, u skladu sa naredbama Ministarstva zdravlja i preporukama Instituta za javno zdravlje, moguće je isključivo elektronsko prijavljivanje na konkurs, uz obavezu slanja originalnih dokumenata poštom. Prijave na konkurs, elektronskim putem, podnosiće se od 30. juna do 2. jula ove godine, do 16 sati, kada će sistem biti zatvoren.

Iz UCG su kazali da se testovi iz dva predmeta, koji su značajni za nastavak obrazovanja za kandidate koji nisu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit, polažu 4. jula ove godine. Prijemni ispiti organizuju se za upis na studijske programe – Medicina, Stomatologija, Arhitektura, Psihologija, Fizička kultura i zdravi stilovi života, kao i na stručno-umjetničke studijske programe.

 

foto: ucg.ac.me