student

Konkurs za upis na prvu godinu FMS

Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti raspisao je Konkurs za besplatan upis na prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu za mediteranske poslovne studije u Tivtu za studijsku 2016/2017 godinu.
Opština obezbjeđuje besplatan upis za dva studenta i to jednog koji je tokom srednješkolskog obrazovanja imao najbolje ocjene uz uslov da je državljanin Crne Gore ili lice sa statusom stranca sa stalnim nastanjenjem, ima prebivalište na teritoriji opštine Tivat i da je prvi semestar upisao prvi put 2016/2017 godine.

Drugi student je lice iz porodice iz porodice korisnika MO, lice sa invaliditetom, lice bez roditeljskog staranja, pripadnik RE populacije shodno uspjehu iz prethodnog školovanja uz iste uslove kao i prvi student.
U slučaju da više kandidata imaju isti uspjeh, prednost će imati onaj sa boljim uspjehom iz prethodnog školovanja ili na školskim i drugim takmičenjima znanja.
Ukoliko na Konkurs ne bude prijavljenih kandidata, mogu se izabrati dva po istom kriterijumu.