Kонкретна рјешења за одржавање и организацију наставе у школској 2021/2022

У Министарству просвјете, науке, културе и спорта одржан други састанак Радне групе за организацију и праћење васпитно-образовног процеса у периоду трајања пандемије COVID 19, сaoпштили су из Кабинетa Министарства просвјете, науке, културе и спорта.

У складу са  размотреним приједлозима свих представника, Радна група је формулисала конкретна рјешења за одржавање и организацију наставе у предстојећој школској години:

  1. Предшколске установе ће васпитно-образовни рад реализовати као и до сада, без промјена.
  2. Трајање школског часа биће 30 минута, а наставни планови и програми ће бити јединствени и прилагођени том трајању.
  3. Пауза између часова трајаће најмање пет минута, а трајање малог и великог одмора биће продужено у складу са могућностима школа.
  4. Мјерење температуре и дезинфекција руку на улазу у школу су обавезни.
  5. Ношење маски је строга препорука Института за јавно здравље и Министарства просвјете, науке, културе и спорта, али МПНКС не може вратити из школе ниједно дијете које не носи маску, због њиховог законског права на образовање.
  6. Организовање што већег броја часова и наставних активности на отвореном простору, у складу са просторним, кадровским и осталим капацитетима школа и временским условима.
  7. За дјецу са сметњама у развоју која су онемогућена да редовно похађају наставу, биће организована онлине настава, а наставни материјал ће им се достављати на кућну адресу.
  8. Све школе добиле су од Завода за школство и Центра за стручно образовање упутства која су дужна да поштују.