Konferencija povodom Dana ljudskih prava

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava – 10.decembra, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, u saradnji sa tradicionalnim partnerima NVO Građanska alijansa, Delegacija EU i Savjetom Evrope, organizovaće konferenciju “(Ne)poštovanje ljudskih prava tokom pandemije Covid-19”.

Na konferenciji koja će biti održana sutra u hotelu „Hilton“, govoriće ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimir Leposavić, ombudsman Siniša Bjeković, šefica Delegacije EU u CG, Oana Kristina Popa, šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici Evgenia Giakoumopoulou i programski direktor GA Milan Radović.

Pandemija izazvana virusom COVID-19 sve države svijeta stavila je pred nov izazov i uslovila preduzimanje širokih i strogih mjera prevencije i zaštite zdravlja stanovništva, koje su se odrazile na sve sfere funkcionisanja društva. U ovom globalnom izazovu države su imale različite pristupe, a svaki od njih uticao je svakako i na ostvarivanje ljudskih prava i sloboda. Iskustva iz mnogih zemalja, uključujući i Crnu Goru, opomenula su nas da države mogu derogirati prava samo u onom obimu u kom to situacija strogo zahtijeva, odnosno da mjere moraju biti zakonite, proporcionalne i vremenski ograničene.

Poznato je da su ranjive kategorije građana u većem riziku od dodatne ugroženosti u kriznim vremenima, a korona nas je sve učinila ranjivim na ekstremne situacije.

Reakcija na ove izazove proizvela je brojne dileme, a Dan ljudskih prava šansa je da reafirmišemo važnost ljudskih prava u obnavljanju i izgradnji post Covid svijeta. Svi koji djelujemo na polju unapređenja i zaštite ljudskih prava nastavićemo zalaganja u tom pravcu, pozivajući organe javne vlasti da učine isto.

Međunarodni dan ljudskih prava, 10. decembar, obilježava se na dan kada je potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima 1948. godine i prvi put u istoriji čovječanstva priznato pravo svim ljudima na “život, slobodu i sigurnost…bez ikakvih razlika”. Ove godine obilježava se i 70. godišnjica od donošenja Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Crna Gora kao kandidat za članstvo u EU mora da od najranije faze pristupanja Evropskoj uniji uspostavi i promoviše rad najvažnijih institucija za održavanje vladavine prava, koja predstavlja jedan od osnovnih postulata na kojima se zasniva moderno društvo.

Prenos konferencije biće obezbijeđen na YT kanalu i FB stranici Građanske alijanse.