Konferencija o ulozi i značaju lokalnih javnih emitera u Crnoj Gori

Lokalni javni emiter Radio Bijelo Polje, povodom jubileja 30 godina od osnivanja,  u dogovoru sa Upravnim odborom ULES CG, organizuje online Konferenciju na temu “Uloga i značaj lokalnih javnih emitera u Crnoj Gori“.

Kako je saopštila direktorica ove medijske kuće Ana Rabrenović. planirano je da se zbog trenutne epidemiološke  situacije umjesto u Bijelom Polju, ova Konferencija održi u online formi u ponedjeljak 7. decembra sa početkom u 13 sati, putem aplikacije Zoom.

Na Konferenciji će učestvovati i Dragan Popadić, direktor Radio Tivta i predsjednik Unije lokalnih javnih emitera Crne Gore, koji će govoriti o profesionalnom radu  lokalnih javnih emitera u vrijeme epidemije COVID 19.