Koncert Pjevačkog društva „Grbalj“ 14. januara u Kotoru

Tradicionalni koncert Pjevačkog društva Grbalj održaće 14.januara sa početkom u 19 sati u Centru za kulturu Nikola Đurković u Kotoru.

U programu, osim Pjevačkog društva Grbalj sa podmlatkom, učestvuju: KUD Sveti Jovan Vlaidmir Bar, Teatar 303 Kotor, guslar i diplar Stevan Čavor i solo pjevači Seka Tomičić, Ljiljana Popović i Savo Šumar

Cijena ulaznice 3 eura.