1

Koncert najmlađih đaka

Prema planu koncertnih aktivnosti kojima u Muzičkoj školi završavaju nastavnu godinu, večeras je u školi održan veoma zanimljiv koncert – koncert najmlađih. Nastupili su učenici I reformisanog i pripremnog razreda, koji su uz pokušaje sviranja prvih nota otpjevali i nekoliko dječjih pjesmica i tako proglasiti kraj nastavne godine za njih.

„To su učenici koji su tek negdje oko dva mjeseca druže sa instrumentom, a posebno je zanimljivo što su to djeca uzrasta od 6 i 7 godina koji su trude da ne naprave grešku, ali njima je sve oprešteno“, kazala je direktorka škole Pina Bubanja istakavši da je interesantan odabir instrumenata za koje se opredjelila ova generacija. U pripremnom razredu ima 33 učenika, a u I reformisanom 24.2
Takođe u koncertnoj dvorani školei, 15. juna održaće se koncert na kome će se predstaviti učenici, dobitnici specijalnih nagrada i orkestar. Na tom koncertu planirana je dodjela diploma sa takmičenja tokom školeske 2014/15.godine