Jahte ispred Pina

Komunalno želi da uvede red u zalivu

U Komunalnom preduzeću nezadovoljni su stanjem sa sidrenjem jahti u tivatskom zalivu. Komunalno preduzeće je još u julu od Morskog dobra zakupilo pristanište Pine i još pet pristaništa na teritoriji Tivta. Korišćenje sidrišta u zalivu ispred gradskog šetališta i Porto Montenegra nije još uvijek definisano, a vlasnici jahti iskoristili su pravni vakum. Tako je čitavog ljeta, pa i ovih dana u zalivu usidreno po pet-šest stranih jahti koje za sidrenje ne plaćaju nikome ništa, sem nautičke vinjete. Direktor Komunalnog preduzeća, Tonko Lukšić kaže da postoji ideja da se to promijeni.

„Ono sa čim ne možemo da budemo zadovoljni je broj plovila koji se nalaze u tom dijelu tivatskog zaliva, u neposrednoj blizini grada. Imali smo ozbiljne probleme, na koje su nas upozoravali korisnici našeg pristaništa. Razmišljamo da u kratkom periodu napravimo sastanak sa predsjednicom opštine dr Snežanom Matijević, predstavnicima Morskog dobra i Lučke kapetanije. Sa njima bi pokušali naći način i nadamo se da ćemo mi od sledeće godine voditi računa o prostorima za sidrenje u tivatskom akvatorijumu“, rekao je Lukšić.

Način sidrenja brojnih jahti u tivatskom zalivu, trenutno kontrolište Inspekcija bezbjednosti kotorske Lučke kapetanije, ali se to obavlja na nezadovoljavajući način. U Komunalnom preduzeću planiraju zakup plovila sa kojim bi njihovi službenici obavljali kontrole plovila i naplaćivali odlaganje otpada sa jahti. „Kapaciteti Lučke kapetanije su nedovoljni. Smatramo da naš predlog može pomoći da se poboljša ne samo raspored sidrenja, već i usluga koja će se pružati vlasnicima tih plovnih objekata. Smatramo da se na njima proizvodi velika količina otpada. To je jedan od glavnih razloga zbog čega mi želimo da to radimo. Planiramo da pružamo usluge, naplaćujemo od čega ćemo finansirati zakup plovila sa kojima bi vršili obilazak i kontrolu“, rekao je direktor tivatskog Komunalnog preduzeća.